70 år av sammanhållning

Europa behöver samarbete – inte inskränkt nationalism.

Europaflaggorna flyger i vinden vid stenmonument till Robert Schumans minne vid EU-högkvarteret i Bryssel.

Europaflaggorna flyger i vinden vid stenmonument till Robert Schumans minne vid EU-högkvarteret i Bryssel.

Foto: Virginia Mayo

Blogg2020-05-09 07:01

Under lördagen firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen 1950 – det första steget mot det som skulle bli dagens EU (Europeiska unionen).

Det är en dag för att påminna om den historiska vikten av solidaritet och sammanhållning i Europa. 70 år av europeiskt samarbete har medverkat till fred, demokrati och ekonomisk utveckling i vår del av världen.

Men det är även en dag för att påminna om värdet av att hålla ihop inför framtiden. 

Det ligger i farans riktning att inskränkt nationalism och protektionism kan få vind i seglen av coronakrisen. Men rimligen borde de flesta ändå se värdet av gemensamma tag mot arbetslöshet och ekonomisk nedgång.

I det korta perspektivet behövs samlade EU-initiativ för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av krisen, som finansministrarnas överenskommelse om ett europeiskt krispaket på hisnande en halv biljon euro.  

I ett längre perspektiv handlar det om att kraftsamla för att återuppbygga näringslivet och arbetsmarknaden i Europa, en sorts modern Marshallhjälp.

Embryot till en sådan plan finns redan i EU-kommissionens gröna giv. Rätt hanterad och utformad kan den bli en viktig stimulans för att kicka igång jobb och ekonomi efter coronakrisen.  

Större gemensamma investeringar i förnybar energi, gröna jobb och miljövänlig teknik är inte bra bara för klimatet. De kan också medverka till nya arbetstillfällen, växande företagsamhet och ett starkare europeiskt samarbete.