Kollektivavtalen stärker Sverige

Både fack och företag tjänar på kollektivavtalsmodellen.

"Det finns goda skäl att ta två kanelbullar till niofikat denna kollektivavtalets dag 2021", skriver NSD:s Olov Abrahamsson.

"Det finns goda skäl att ta två kanelbullar till niofikat denna kollektivavtalets dag 2021", skriver NSD:s Olov Abrahamsson.

Foto: TT/NSD Arkiv

Ledare2021-03-17 06:03
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Idag, onsdag 17 mars, är det inte vilken dag som helst. Det är faktiskt kollektivavtalets dag.

Det är en dag att fira. Kollektivavtalen gör Sverige till ett tryggare, bättre och stabilare samhälle.

På sin hemsida beskriver akademikernas Saco fördelarna med kollektivavtal.

"Du som har kollektivavtal får exempelvis högre ersättning om du är hemma med barn, blir sjuk eller har oturen att drabbas av en arbetsskada. Din pension påverkas också till det bättre med kollektivavtal, och skillnaden kan vara hundratusentals kronor den dagen då du slutar arbeta", skriver Saco. 

Det är dessutom en gammal myt att kollektivavtalen förhindrar arbetsgivare och enskilda arbetstagare att göra upp om bättre villkor. Kollektivavtalen fungerar som ett golv – inte ett tak – för lönesättningen.

"Kollektivavtalet anger lägsta nivå för vad som ska gälla i en bransch eller på en arbetsplats. Men det hindrar inte individuella överenskommelser, som ger arbetstagaren bättre villkor och högre lön", framhåller tjänstemännens TCO på sin webbplats.

Även för företagen är det bra att det finns kollektivavtal. Almega, som organiserar företag inom tjänstesektorn, pekar på tre viktiga fördelar för arbetsgivarna.

1. Avtalen ger ordning och reda. Med kollektivavtal på företaget så vet både arbetsgivare och anställda vad som gäller och mer tid kan läggas på verksamheten och mindre tid på administration och personalrelaterade uppgifter.

2. Som arbetsgivare är det tryggt att veta att de anställda har ett bra försäkringsskydd vid viktiga livshändelser. Dessutom är paketet prispressat genom upphandlingar och därför billigare än om företaget inte har kollektivavtal. 

3. Kollektivtalen gör parterna kan förhandla om andra branschanpassade regler än den gällande lagstiftningen. Det kan exempelvis vara flexiblare arbetstider och anställningsformer. 

Det fina är dessutom att det är en modell som stimulerar till samtal och dialog mellan parterna på arbetsmarknaden istället för konfrontation och knutna nävar. 

Vid en internationell jämförelse har Sverige få och små arbetsmarknadskonflikter. Under de senaste 10—15 åren har våra nordiska grannar haft betydligt fler strejkdagar än Sverige,

Resultaten syns också i lönekuverten. Sedan 1995 har Sverige haft en mycket god reallöneutveckling.

Således: Det finns goda skäl att ta två kanelbullar till niofikat denna kollektivavtalets dag 2021. Kollektivavtalsmodellen tjänar oss väl.