Från visioner till vardag

Industripolitiken är lika viktig för undersköterskorna som stålverksarbetarna.

Hybrit i Luleå - SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls gemensamma projekt för att utveckla en fossilfri stålproduktion - är ett exempel på det förnyelsearbetet som påbörjats.

Hybrit i Luleå - SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls gemensamma projekt för att utveckla en fossilfri stålproduktion - är ett exempel på det förnyelsearbetet som påbörjats.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Ledare2020-05-14 06:03
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Fackförbundet IF Metall fortsätter att göra vad det kan för att skapa mer debatt och engagemang kring industripolitiken.

I förbundets nyutgivna skrift "Industrivisioner" berättar åtta personer om sina tankar och idéer kring svensk industri. 

Vi får lära oss att begrepp som hållbarhet, jämställdhet och inkludering är visioner som nu omsätts i vardagen på många arbetsplatser.

"Andelen kvinnor bland gruvarbetarna har ökat från fem till femton procent under de senaste tio åren", noterar Luleåprofessorn Lena Abrahamsson i ett av kapitlen.

I ett annat kapitel skriver Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé, om industrins roll i den gröna omställningen och försöksanläggningen Hybrit i Luleå (SSAB:s, Vattenfalls och LKAB:s projekt för en fossilfri stålproduktion).

Det säger något om vad som håller på att ske. Svensk industri är inte "basically gone" utan på väg att anpassa sig till en ny tid. 

Nu gäller emellertid att inte låta coronakrisen sätta käppar i hjulen för förnyelsearbetet.

Industrin kommer att vara en hörnsten i arbetet för att skapa jobb och tillväxt efter covid-19. De gamla näringarna har potential att utvecklas på nya områden.

Det gäller att se de möjligheter som klimatutmaningen skapar för svensk industri. Skogsnäringen kan bistå med förnybara material och bränslen, fordonstillverkarna med säkrare och mer hållbara transporter och gruv- och stålindustrin med det som behövs för att utveckla miljövänliga saker som vindkraft, solceller, elbilar och järnvägar.

Det kommer emellertid inte att flyga stekta sparvar i munnen. Det krävs engagemang inte bara hos IF Metall, utan hos många olika aktörer.

Det kommer att behövas uthålliga investeringar i kompetensutveckling, infrastruktur, energiförsörjning, testbäddar och exportfrämjande åtgärder för att Sverige ska lyckas.

Förhoppningsvis kan en sådan aktiv industripolitik få en bred uppslutning i hela det svenska samhället.

Industripolitiken är faktiskt lika viktig för undersköterskorna och de handelsanställda som stålverksarbetarna.

Grunden för att Sverige ska kunna förbli ett starkt välfärdssamhälle är att det finns smarta och konkurrenskraftiga industriföretag som kan sälja sina produkter i världen och Europa.

Utan exportinkomsterna blir det helt enkelt mindre pengar för vård, skolor och omsorg. Den generella välfärden försvagas.

Därför hoppas jag att IF Metalls idéskrift blir lika mycket läst bland medlemmarna i Kommunal, Handels, Seko och Byggnads som bland förbundets egna medlemmar. Industriell utveckling och fördelningspolitik hänger ihop.