En farlig och osäker väg

Nyamko Sabunis linje leder till en nedmontering av det finanspolitiska ramverket som togs fram efter 90-talskrisen.

"Nyamko Sabunis linje leder till en nedmontering av det finanspolitiska ramverket som togs fram efter 90-talskrisen", skriver NSD:s Olov Abrahamsson.

"Nyamko Sabunis linje leder till en nedmontering av det finanspolitiska ramverket som togs fram efter 90-talskrisen", skriver NSD:s Olov Abrahamsson.

Foto: TT/NSD Arkiv

Ledare2021-03-25 06:03
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

På söndag är det dags för Liberalernas partiråd att avgöra partiets vägval inför framtiden.

Partiledaren Nyamko Sabuni vill att L ska verka för en borgerlig statsminister, även om det kräver stöd från Sverigedemokraterna.

Det är ett vägval som är förvånande med tanke på att SD-ledaren Jimmie Åkesson har utnämnt liberalismen till sin huvudfiende och driver en rad krav som går stick i stäv med L-linjen.

Om SD får råda blir det rena motorsågsmassakern inom public service, folkbildningen och biståndspolitiken – områden som traditionellt ligger liberaler varmt om hjärtat.

För att blidka den kritiska opinionen i det egna partiet talar Sabuni dock om att L inte ska ha ett budgetsamarbete med SD. Men då uppstår ju genast frågan hur en ny regering har tänkt att få igenom sin budget.

Sabunis svar är att det får ske genom förhandlingar i riksdagen.

Det är ett besked som nu väcker starka reaktioner från både riksdagsledamoten Nina Lundström (L) och finansminister Magdalena Andersson (S).

Bägge konstaterar att Sabuni-linjen i realiteten innebär en nedmontering av det finanspolitiska ramverket som togs fram efter 90-talskrisen.

En bärande del i regelverket är att statsbudgetens ramar ska antas eller förkastas i sin helhet. Allt för att undvika att olika partier pressar in stora skattesänkningar eller dyra reformer, som leder till nya budgetunderskott.

Beskedet från L-ledaren innebär ett uppbrott från denna samlade och disciplinerade budgetprocess.

"Det är en farlig och osäker väg ... Vi har historiskt sett erfarenheter av när tillfälliga riksdagsmajoriteter bildats för att försöka bryta ut delar av en statsbudget. Det är djupt olyckligt. Liberalerna borde gå i bräschen för att rambeslutsmodellen värnas", skriver Nina Lundström i Aftonbladet.

"Det är väldigt lätt att hitta i riksdagen hitta majoriteter för att öka utgifter eller sänka skatter. Det är inte det som är det svåra med en budget. Det svåra är att få plus och minus att gå ihop. Ska man lyckas med det måste du ha ett fullskaligt budgetsamarbete om helheten", markerar Magdalena Andersson i DN.

Det är ord som borde föranleda viss besinning inte bara hos Liberalerna utan hela det politiska systemet.

Alla, oavsett politisk kulör, borde känna tacksamhet för det finanspolitiska ramverket. Det tjänar Sverige väl. 

Sverige hör till de EU-länder som har bäst offentliga finanser, vilket ger goda förutsättningar att exempelvis hantera konsekvenserna av dagens coronakris.

Därför finns också skäl att reagera när Sabuni och hennes hejaklack nu vill riva upp en väl fungerande budgetprocess.