Covid-19 blottar bristerna

Det behövs en generaldebatt om äldreomsorgen.

Fackförbundet Kommunal får dagligen in larmrapporten från medlemmar som vittnar om brist på skyddsutrustning inom äldreomsorgen och oro för att bli smittade av covid-19.

Fackförbundet Kommunal får dagligen in larmrapporten från medlemmar som vittnar om brist på skyddsutrustning inom äldreomsorgen och oro för att bli smittade av covid-19.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ledare2020-04-21 04:37
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Fackförbundet Kommunal får dagligen in larmrapporten från medlemmar som vittnar om brist på skyddsutrustning inom äldreomsorgen och oro för att bli smittade av covid-19.

Förbundets ordförande Tobias Baudin var också tydlig i söndagens upplaga av SVT:s Agenda.

"Om inte arbetsgivarna tillhandahåller rätt utrustning kommer vi att lägga skyddsstopp", sa han.

Sverige är inte unikt med att smittan tagit sig in i äldreomsorgen. Förhållandena är likartade även i länder som Belgien, Spanien och Storbritannien. 

Det är helt enkelt svårt att tygla denna pandemi. Det betyder emellertid inte att Sverige kan tumma på säkerheten för de anställda.

Det måste vara ett minimikrav att de som jobbar nära personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har tillgång till munskydd, engångshandskar och visir.

Arbetsgivarna – oavsett det handlar om kommunerna själva eller utförare i privat regi – har ett ansvar för att personalen får adekvat skyddsutrustning. 

Som statsminister Stefan Löfven konstaterat är det inte rätt tid att peka finger åt varandra just nu. Men det finns helt klart behov en generaldebatt om arbetsvillkoren i äldreomsorgen när det värsta coronaeländet är över. 

Krisen har blottat bristerna. Anställningsförhållandena lyfts som en viktig orsak till smittspridningen inom äldreomsorgen av statsepidemiologen Anders Tegnell.

"Jag får massor med mejl varje dag från människor som jobbar på äldreboenden som pekar på de grundläggande problem man har där. Med väldigt mycket personal som går fram och tillbaks, personal med väldigt oklara anställningsförhållanden och inte alltid speciellt välutvecklade rutiner", sa han nyligen i SVT.

Störst har smittspridningen hittills varit i Stockholms län, just där kommunerna har flest tillfälligt anställda inom äldrevården. 

Av de tio kommuner med störst andel timanställningar ligger nio i Stockholms län, enligt en sammanställning i tidningen Arbetet.

Det påverkar kontinuiteten och kvaliteten i äldreomsorgen. De anställda vet ju inte om de har jobb från en månad till en annan, samtidigt som åldringarna ständigt möts av ny personal.

Därför är det hög tid att kommunerna tar sitt ansvar för att investera i bättre arbetsförhållanden. Det ligger i allas – inte bara fackets – intresse att få stopp för ofrivilligt deltidsarbete, delade turer, osäkra anställningsformer och bristfälliga arbetsmiljöer. Där personalen har det bra på jobbet så ökar även kvaliteten i verksamheten.

Den här länge ledarsidan har länge krävt en progressivare personalpolitik i landets kommuner och regioner. Coronakrisen gör bara kravet än mer angeläget.