Konstverk om älvens betydelse

”Till minne” är namnet på den utspridda samlingsutställning som i sommar finns att beskåda och begrunda, främst längs Lule älv.

9 juli 2019 18:00

Det är konstnären Kristin Y Broberg från Falun som med sina verk vill påminna om älvens och vattenkraftens stora betydelse för Sverige.

Hon har pratat med människor längs älven och utifrån de samtalen skapat konst för att belysa några aspekter av den komplexa fråga som älvutbyggnad och utvinnande av vattenkraft ofta innebär.

Verken placeras ut allt eftersom under sommaren.

Ett verk placerades ut i samband med rallarmarschen mellan Gällivare och Porjus den 6 juli. Ett annat kommer att finnas till för dem som jobbar vid ett av kraftverken.

Dessutom ska det finnas konstverk för fiskarna och för älvens röst på så skilda platser som Jokkmokk, Messaure, Vuollerim, Hallsberg – och på en lyktstolpe i Stockholm.

Kristin Y Broberg har under hösten 2018 varit inbjuden till ett konstnärsresidens i Jokkmokk genom projektet Swedish Lapland AiR.

Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm och på Göteborgs universitet. Hennes konstnärskap kretsar kring presentationsformer, dialogskapande och vardagens situationer och objekt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Östling