"Navet för tillväxt i norra Sverige"

1888 rullar det första malmtåget från Gällivare till Luleå malmhamn, befolkningen dubbleras på 10 år. Norrbottens Järnverk (NJA) bildas 1940, befolkningen dubbleras på 15 år. Nu skriver vi 2022.

Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region.

Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region.

Foto: Luleå Business Region

Luleå2022-11-24 16:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under året har det aviserats flertalet större investeringar i Luleå, från LKAB (ReeMAP), en investering på runt 10 miljarder och som skapar 500 jobb. SSAB ska bygga ett helt nytt stålverk, tillsammans med Brahestad en investering på 45 miljarder. Grupo Fertiberia, en etablering för att tillverka fossilfri konstgödsel och grön ammoniak i Luleå-Boden, 11 miljarder i investering och runt 500 jobb. Talga en anodfabrik i Luleå skapar ca 100 jobb. Avsiktsförklaring med Uniper Sverige för att de med bland andra Luleå Energi och Luleå Hamn tittar på hur produktion av bland annat miljövänligt fartygsbränsle kan göras i Luleå.

Utöver dessa större investeringar, har vi ett 80-tal befintliga och nya företag i Luleå som vi jobbar med för etablering och expansion som alla har en koppling till den gröna omställningen och tillväxten i Luleå.

Investeringar i infrastruktur är på en nivå vi aldrig sett förut, Svenska Kraftnät med 8,4 miljarder bland annat för en ny 400 kv-ledning, Projekt Malmporten med att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn plus Framtidens Hamn med nya kajlägen, med minst en tredubbling av kapacitetsökning och när det är klart kommer Luleå Hamn vara Sveriges näst största hamn. Längre fram ser vi med tillförsikt på Norrbotniabanans ankomst och med den ett jättelyft för att knyta samman Norrbottens och Västerbottens kuststäder. 

För att skapa rätt förutsättningar har det skapats en ny projektorganisation inom Luleå kommun där vi på Luleå Business Region tillsammans med Luleå kommun, Luleå Energi, Luleå Hamn, Lumire och industrin är med och bygger Luleå Industripark. Detta är en historisk jättesatsning som innefattar dagens Svartön och Hertsöfältet där kommunkoncernen investerar i en helt ny och uppgraderad infrastruktur med järnvägar, vägar, hamnen, kraftförsörjning och tekniskt vatten. 

Luleå är navet för tillväxt i norra Sverige

  • Luleå Industripark kommer vara navet för den industriella gröna omställningen i norra Sverige, 
  • Luleå tekniska universitet är navet för en banbrytande forskning och teknikutveckling i kombination med nydanande utbildningar och innovativt lärande för den gröna omställningen,
  • Luleå Airport är navet för att enkelt och snabbt ta sig till och från norra Sverige,
  • Luleå Hamn är navet för sjötransport,
  • Kulturens Hus, Norrbottensteatern och Kulturcentrum Ebeneser är naven för den kulturella och kreativa tillväxten.

2022 startade den gröna omställningen i norra Sverige, kan vi upprepa det som våra företrädare lyckades med och fördubbla befolkningen?

Vi vet att vi kan det, men inget händer av sig självt. Vi behöver din hjälp, att du berättar och delar med dig i ditt nätverk hur ditt företag eller organisation växer och vill växa. Så fortsätt sprid bilden av tillväxt. Och fortsätt berätta om platsen Luleå – en plats där framtiden vill växa.

Har du idéer och tankar om tillväxt eller tillväxtens förutsättningar, hör gärna av dig.