Fler perspektivKrönika

”Dags att sluta snacka och börja göra”

"Grattis till rekryteringen av min bästa ingenjör!" Rösten i luren är chef på ett annat stort Skellefteåföretag. Våra bolag har utvecklats tillsammans i årtionden, inte minst i infrastrukturfrågor, men nu vet vi att det är affärskritiskt att vi tillsammans attraherar och behåller medarbetare i regionen.

Krönika 17 mars 2022 15:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Boliden har funnits i Skellefteåregionen i snart 100 år. Vi har format och formats tillsammans med vårt närsamhälle och industrins ständiga omvandling, som nu går in i en ny grön fas. Ska vi klara detta steg måste vi arbetsgivare mer än någonsin se varandra som samskapande av något nytt, inte konkurrenter.

Den utmanande situation vi står inför på Skellefteås arbetsmarknad är inte främst en effekt av nyetableringar som nu sker. De demografiska förutsättningarna var redan obarmhärtiga. Skellefteås lokala arbetsmarknadsstruktur syns tydligt hos oss på Boliden Rönnskär. Vi har idag cirka 900 anställda, och årligen har cirka 10-15 personer gått i pension. Därutöver har cirka 25 personer lämnat av andra skäl. En låg personalomsättning. Men nu blir det åka av; kommande sju år kommer istället mer än 35 personer att gå i pension årligen – totalt 30 procent av våra anställda! Lägger vi till en normal efterföljande rörlighet kommer vi de kommande tio åren att behöva attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla minst 1 500 nya medarbetare. Den ekvationen delar vi med de flesta redan befintliga arbetsgivare i regionen.

När Skellefteå redan har Sveriges lägsta arbetslöshet, när en stor del av arbetsgivarna ska ersättningsrekrytera samtidigt, när 3 000-10 000 nya arbetstillfällen kommer till regionen och arbetsmarknaden i Skellefteåregionen ”bara” får ut cirka 1 300 elever årligen från gymnasieskolan, då går den gamla lösningsekvationen inte ihop. Vi måste alla tänka och göra nytt, tillsammans. 

Jag är övertygad om att vi tack vare Northvolt och de andra tillkommande arbetsplatserna nu får en draghjälp och attraktivitet att klara kompetensförsörjningsuppdraget tillsammans. Det fokus, breda intresse och nationella ansvarstagande som de nya företagen bidrar med kring platsen och industrins nyckelroll i omställningen gagnar oss alla. Det ger ett gemensamt drag till regionen som vi alla har nytta av.

Men för att klara detta nya läge är det dags att sluta snacka och börja göra. Vi ska våga testa nytt där vi inte klarar allt själva. 

De områden där Boliden Rönnskär bland annat vill fortsätta och accelerera det konkreta samarbetet med andra aktörer för gemensam kompetensförsörjning är förändring av pendlingsmöjligheterna för arbetsmarknadsförstoring. 

Vi vill kraftigt arbeta med den könssegregation som nu råder för att skapa ny dynamik och attraktivitet för både män och kvinnor att stanna och söka sig till vår region. 

Vi tar initiativ för att testa nya modeller för parrekrytering samt skapa gemensamma möjligheter för kompetensväxling, utbildning och kompetensutveckling lokalt. 

Men framförallt vill vi våga fånga intresset för vår arbetsmarknad tillsammans med andra. För när vi lyckas med det blir vi alla vinnare.


Karin Ahnqvist är hållbarhetschef vid Boliden Rönnskär


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
fler perspektiv

Lennart Gustavsson (V): Vi vill delta i energiomställningen – men kräver högre ersättningar

Malå är en av ett antal inlandskommuner i Väster- och Norrbotten som tar stort ansvar i den klimat- och energiomställning som pågår och är beredda att fortsätta göra det.

Vi vill delta i energiomställningen – men kräver högre ersättningar

Anna Krook Riekkola: Gästforskare i USA • "Kan norra Sverige lära sig något av energiomställningen i Arizona?"

Under våren är jag gästforskare på Arizona State University (ASU) i Phoenix, vilka är framstående inom hållbar utveckling. Det som lockade mig var deras fokus på den sociala delen av hållbar utveckling och att tänka kring framtiden.

Gästforskare i USA • "Kan norra Sverige lära sig något av energiomställningen i Arizona?"

Linn Andersson: Metallerna som är avgörande för samhällsomställningen

För en fossilfri värld måste energisystemen ställa om. Världen behöver producera, lagra och förflytta energi på nya sätt när vi snabbt ska komma bort från fossilberoende. Men visste du att dessa steg tillsammans med andra klimatanpassningar kräver enorma mängder basmetaller, inte minst koppar.

Metallerna som är avgörande för samhällsomställningen

Nils Harnesk: Bortom de fina orden och löftena: Vilket blir priset för påskyndade tillståndsprocesser?

Sverige är idag ett av de mest avreglerade länderna i världen sett till hur vi hanterar våra naturresurser. Ändliga naturresurser, som mineraler, skänks närmast bort.

Bortom de fina orden och löftena: Vilket blir priset för påskyndade tillståndsprocesser?

Debatt: Varför diskuterar vi inte klimatsmart byggande?

Klimatfrågan är högt på dagordningen för alla beslutsfattare, inte minst nu när det sker en industriell revolution här i norr där klimatsmarta nya tekniker leder till enorma miljardinvesteringar.

Varför diskuterar vi inte klimatsmart byggande?
Visa fler