En inre och yttre resa

8 november 2017 09:55

Allt började med samarbete föreningarna emellanoch Gränsresor Kalix. Strokeföreningarna i Norrbotten beslutade 2016

att hitta en resa där hotellet är delvis handikappanpassat och att träningsmöjligheter finns.

I januari i år var vi klar med vårt mål vilket blev Kreta och Geraniotis, rullstolar med vikter och andra bestämmelser måste uppges till vald researrangör.

Inre Kraft Boden ville hänga med på resan med några av sina brukare bl a MS drabbade. Lasse Backe sjukgymnast och Bernt Svarvare mental tränare

Sammanlagt anmälde sig 41 personer.

I planeringen ingick att söka ”bidrag” från Landstinget vilket vi gjorde skriftligt och överlämnade det personligt i mars månad. Än i dag har vi inte hört något från Landstinget. Varför gör vi en sådan resa?

Strokedrabbade måste få förmågan att omvandla smärta, förlust och mental trötthet till en resurs/språngbräda för att återfå ny styrka och kraft. Träning återskapar funktion efter stroke. Vi varvade även träning med ”tankens kraft” d v s mental träning och säger du att det inte går – då går det inte. Modern forskning har visat att hjärnan är flexibel och plastisk. Hjärnan är universums mest komplexa organ.

Det var otroligt hur livet fick en nystart för flera av oss, ”eleverna” gick framåt och blev träningsbenägna. Tillsammans i grupp blev det kraft, lust och hopp.

Vårt träningsschema; på land förmiddagen, i bassäng eftermiddagen. Solen, värmen och gemenskapen har stor påverkan.

Den som väljer att se på livet från den ljusa sidan har en förmåga att nosa upp det positiva i tillvaron, och undviker på så sätt den stress och press som kan uppstå om man fastnar i negativa tankebanor. Positiva tankar drar i gång vårt belöningssystem och frigör lyckohormonet dopamin, säger Nisse Simonson.

Och det bästa av allt: Det är aldrig för sent att förändra sitt tankesätt!

Hjärnan är förändringsbenägen och kan lära sig nya saker hela livet.Idag finns ingen rehabilitering sedan du skrivits ut från sjukhuset och få platser på dagrehab. När den strokedrabbade kommit lite längre i sin rehabilitering måste det kunna ordnas med gruppträning d v s en instruktör och massor av träningsbenägna människor som peppar varandra

Historiken ser ut så här:

Regeringen startade år 2008 rehabiliteringsgarantin 200 milj kronor i syfte att minska sjukskrivningarna och helst förebygga dem. År 2009, 600 milj kronor och 2010-2012, en miljard kronor. Totalt har alltså rehabiliteringsgarantin t o m år 2012 kostat skattebetalarna 3,8 miljarder kronor enl SvD.

Vår vision och idag är ett krav på att garantin ska gälla även i Norrbotten. Vara tydlig och klar för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!