Samarbete i Norden är viktigt för oss i Norrbotten

I Föreningen Nordens opinionsundersökning Nordenbarometern fick svenskar välja tre ord för att beskriva Norden. Hälften valde demokrati, var tredje svarade natur och var fjärde tänkte på ordet frihet. För oss i Föreningen Norden är samarbete det självklara ordet. Inför Nordens dag den 23 mars vill vi påminna om varför samarbete i Norden är viktigt för oss.

Att göra samarbete i Norden relevant för nya generationer är av högsta prioritet, skriver Föreningen Norden.

Att göra samarbete i Norden relevant för nya generationer är av högsta prioritet, skriver Föreningen Norden.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2024-03-19 16:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norden kan vara stolt över ett av de äldsta regionala samarbetena i världen. Det är ingen tillfällighet att just Norden ligger i framkant inom många områden som hållbarhet, konkurrenskraft och innovation. Hundra år av samarbete över de nordiska gränserna har bidragit till att forma våra starka välfärdssamhällen, och ger oss goda förutsättningar att möta framtida utmaningar gemensamt.

Med pandemin i färskt minne och ökade säkerhetspolitiska spänningar har samarbete i Norden blivit en angelägenhet för fler. Föreningen Nordens opinionsundersökning Nordenbarometern 2023 visar att nordiskt samarbete har ett starkt folkligt stöd. Hela 90 procent av svenskarna instämmer helt eller delvis i påståendet att det behövs mer samarbete inom Norden för att klara framtida utmaningar. Samarbete över de nordiska gränserna är viktigt för hela Sverige, och naturligt för oss som bor här i Norrbotten.

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det är en möjlighet för oss att gemensamt lyfta vikten och mervärdet av nordiskt samarbete i Norrbotten. Vi i Föreningen Norden har i över hundra år uppmuntrat och möjliggjort möten, dialoger och samarbeten i Norden. Hållbara och fungerande samarbeten bygger på tillit och samhörighet, något som byggs och förstärks när människor möts och lär känna varandra.

De nordiska statsministrarnas vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att nå dit behöver invånarna involveras i arbetet både idag och i framtiden. Att göra samarbete i Norden relevant för nya generationer är av högsta prioritet. I ljuset av rådande säkerhetsläge och för att gemensamt möta framtida utmaningar uppmanar vi kommuner, Region Norrbotten, näringsliv, civilsamhälle och invånare att:

1. Satsa på unga
Genomför riktade satsningar för att fler unga ska få en tidig nordisk erfarenhet, exempelvis genom ett nordiskt ungdomsutbyte. Det är unga som ska bygga framtida samarbete i Norden. 

2. Satsa på samarbete
Testa att samarbeta över lands- och sektorsgränser i din förening, på din arbetsplats eller i skolan. Det är tillsammans som civilsamhälle, myndigheter, kommuner, regioner, akademi, näringsliv och enskilda invånare bidrar till det nordiska samarbetet.

3.  Satsa på vänorter 
Tillsätt resurser för att knyta kontakter och genomföra utbyten med vänorter i andra delar av Norden.