Låt oss tävla om trekanten också

Trekantens parkering i norra hamn.

Trekantens parkering i norra hamn.

Foto: Anna Isaksson

Debatt2024-03-19 21:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har markanvisningstävlingen om kvarteret Bävern (gamla brandstationstomten) avgjorts. Det vinnande förslaget är stilfullt och väl genomtänkt med en bra blandning av bostäder, hotell och mötesplatser. Det utvidgar på ett naturligt sätt innerstaden och evenemangsstråket norrut. Det är ett bra exempel på vad en tävling kan ge. Kreativiteten har flödat, nya tankar har tänkts och flera fina förslag har fått tävla med varandra för att slutligen det bästa förslaget ska bli verklighet.

Med detta har den östra stranden av Norra hamn fått en väl genomtänkt utformning. I väster har vi Norrbottensteatern, ett av Luleås karakteristiska landmärken. Mitt emellan har vi Trekanten, vackert strandnära i ett av de bästa lägena i Luleå centrum. Nu är det dags att vi gör något annat än parkering av den.

Luleå Energi måste inom kort bygga en ny fördelningsstation på Trekanten. Detta är ett självskrivet tillfälle att göra något bra för att bygga en mer attraktiv stad. Fördelningsstationen kräver en ny detaljplan. Enligt det förslag som tagits fram ska parkeringar byggas under markplan för att skapa en öppen yta ovanpå. Detta kommer att kosta 100-tals miljoner kronor. Det är ett stort slöseri med skattemedel om det inte ger mer än en eventyta som aktiveras av öltält från tillresta knallar några gånger per år. I det vinnande förslaget för kvarteret Bävern finns mötesplatser både inomhus och utomhus och en eventyta finns redan på Södra hamnplan. Vi kan därför nyttja Trekanten så mycket bättre, om vi vågar sikta högre.

Som ett exempel finns en första visionsskiss som Luleå Energi presenterade redan 2020. Visionsskissen var ett bra initiativ för att sätta i gång tankar och idéprocesser kring hur man kan få den nya fördelningsstationen att smälta in i stadsbilden samtidigt som man passar på att utveckla staden. Centerpartiet ser många möjliga vägar för att utveckla Trekanten och Norra hamn. Med en bra dialog med Luleå Energi kan vi göra mer av Trekanten än betongyta och park, utan att försena bygget av fördelningsstationen.

I Luleå Energis visionsskiss skulle fördelningsstationen, som blir tre våningar hög, integreras i en byggnad som i nivåer vänder sig mot vattnet. Parkeringar skulle införlivas i markplan tillsammans med en mobilitetshubb där besökare till stadskärnan både kan ladda bilar och låna en elcykel. På taket en våning upp, kan parkytor utformade med utegym och lekställningar bjuda på en attraktiv mötesplats med utsikt över vattnet i Norra hamn. På översta våningen ses en restaurang med tillhörande uteservering. Tänk att få bjuda Luleåbor och besökare på möjligheten att komma upp ovanför trafiken, och få fri utsikt mot en av innerstadens bästa tillgångar, vattnet!

Detta är ett exempel som visar att vi kan göra så mycket mer. Centerpartiet vill öppna upp för fler kreativa idéer innan politiken bestämmer sig för en lösning. Vi vill därför se en arkitekttävling för Trekanten.

En spännande stad vågar mer och en spännande stad attraherar invånare och får människor att vilja bo kvar. Så låt oss, för Luleås bästa, lyfta blicken och inte missa den här möjligheten att utveckla staden.