Fler elever bör välja en gymnasial yrkesutbildning

Nu är det dags för eleverna i årskurs 9 i Norrbotten att göra sitt gymnasieval – ett stort och viktigt val som kräver medvetenhet och eftertanke.

”För den som väljer yrkesprogram öppnas samtidigt en ny dörr till välbetalda och stimulerande arbeten i branscher som skriker efter folk.”

”För den som väljer yrkesprogram öppnas samtidigt en ny dörr till välbetalda och stimulerande arbeten i branscher som skriker efter folk.”

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2024-01-15 08:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är det dags för eleverna i årskurs 9 i Norrbotten att göra sitt gymnasieval – ett stort och viktigt val som kräver medvetenhet och eftertanke. Många dörrar står öppna, men det blir enklare om ett välgrundat val görs redan från början. Då bör både föräldrarna, skolan och naturligtvis eleven själv göra sitt bästa för att landa rätt. Att välja efter intresse är bra, men det är viktigt att komma ihåg att intressen utvecklas och ändras. Och det kan vara flera olika program som möter ens intressen.

I den allmänna diskussionen hörs ofta att ungdomar som har svårt med teoretiska ämnen borde välja en yrkesutbildning. Det är sant, men det gäller inte bara den här gruppen. Fler borde välja en yrkesutbildning överhuvudtaget.

Från och med förra året ingår också den grundläggande högskolebehörigheten på samtliga program, även om eleverna på yrkesprogram kan välja bort den. Vägen till högskolan kan alltså fortfarande stå öppen oavsett vilket program man än väljer. För den som väljer yrkesprogram öppnas samtidigt en ny dörr till välbetalda och stimulerande arbeten i branscher som skriker efter folk. En yrkesutbildning med upparbetade nära samarbeten med företag ger generellt mycket goda möjligheter till jobb direkt efter studenten. Etableringschansen på arbetsmarknaden kan öka med upp till 21 procentenheter för den som väljer yrkesprogram. Medianlönen kan öka med över 100 000 kronor per år.

På Ekonomifaktas sajt Gymnasiepejl redovisas arbetsmarknads- och inkomststatistik för elever som tidigare gått olika gymnasieprogram. Till exempel har samtliga elever som gått Industritekniska programmet i Gällivare, 88 procent av de som gått Bygg- och anläggningsprogrammet i Kiruna och 75 procent av de som gått Industritekniska programmet i Luleå fått jobb redan ett år efter examen.  

Det är inte bara Svenskt Näringsliv som tycker att fler elever borde välja yrkesprogram. Skolverket konstaterar att för att möta arbetsmarknadens behov och ungdomars efterfrågan bör fler platser i Norrbotten omdisponeras från högskoleförberedande program till yrkesprogram. 

Från och med nästa år ska också gymnasial utbildning inte bara dimensioneras utifrån elevernas efterfrågan utan också efter arbetsmarknadens behov. Vi hoppas att det leder till konkreta förändringar i det utbildningsutbud som möter framtida elever. 

Sist men inte minst borde fler föräldrar också tänka tanken att ungdomarna skulle få högre livskvalitet om de redan på gymnasiet fick med sig det självförtroende och de möjligheter till bra jobb som yrkesutbildningar innebär. Det ger en bra start på vuxenlivet.