Mycket står på spel - är regeringen beredd att ta ansvar?

Under onsdagen fick vi besked om att LKAB måste dra ner på produktionen på grund av tågurspårningarna som stoppade LKAB:s leveranser till sina kunder under tre månader. I förlängningen kan det innebära ytterligare åtgärder i form av varslad personal efter stängning av pelletverk i Kiruna eller Svappavaara, skriver Kirunas kommunalråd i en debattartikel.

Pelletsverket KK3. (Arkivbild)

Pelletsverket KK3. (Arkivbild)

Foto: Hans Sternlund

Debatt2024-04-10 13:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr kommer detta inte som någon överraskning. I närmare 20 års tid har kravet från LKAB och Kiruna kommun med flera varit att höja kapaciteten efter Malmbanan genom att bygga dubbelspår. Staten har hittills inte tagit det på allvar och nu är krisen här.  

Det är fullkomligt förkastligt att vår landsända endast ska leverera pengar till andra landsändens välfärd medan vi inte får något tillbaka, inte ens en säker järnvägstrafik - som ju skulle kunna generera ytterligare vinster till statskassan.  

I värsta fall kan detta haveri innebära ett hot mot EU:s hela behov av mineraler - ett måste för att klara omställningen till fossilfria samhällen. 

Istället för att öka produktionen av så efterfrågade mineraler måste den nu minskas på grund av saktfärdighet från staten att på allvar hantera en undermålig järnväg - med problem som varit kända sedan länge.  

Vi Kirunabor har under lång tid bidragit till Sveriges välfärd och är den kommun som har den högsta produktiviteten per capita i landet. Nu är det dags för en rättvis fördelningspolitik i Sverige och för att väcka liv i den avsomnande regionalpolitiken. Det är dags att införa ett rättvist fördelningssystem där kommuner, som vår, börjar få återbäring på de vinster som skapas med hjälp av naturtillgångarna! 

LKAB har under lång tid jobbat med att få till en ökad kapacitet på malmbanan, precis som Kiruna kommun, om inget görs nu hotas hela vår livsnerv. 

Gruvnäringen drabbas hårt - men inte bara den. Persontrafiken på malmbanan är äventyrad för att malmtransporter måste prioriteras och det slår hårt också mot en expansiv besöksnäring.  

Att denna typ av haverier sker innebär också ett hot mot trovärdigheten för oss som nation i och med NATO-inträdet och de försvarsetableringar som krävs i Norrbotten.  

Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar och omgående tillsätter en kriskommission för Sveriges infrastruktur!  

Kommissionen behöver skyndsamt arbeta fram en plan för hur staten resolut kan ta tillbaka kontrollen av underhåll och trafiken på Sveriges järnvägsnät samt för hur dubbelspår på malmbanan snabbt kan bli verklighet.  

Mycket står på spel nu. Sveriges finansiering av välfärden - och Sveriges befolknings säkerhet. Är regeringen beredd att ta sitt ansvar?