Norrbotten har blivit mer inkluderande

Luleå Pride säger något om hur Sverige och Norrbotten har förändrats.

Norrbotten 22 augusti 2021 10:17

Luleå Pride, som i år genomförs 23-29 augusti, arrangerades för första gången 2012.

Nio år senare har festivalen utvecklats till ett självklart, uppskattat och i princip helt okontroversiellt inslag i sommar-Norrbotten.

Det säger något om hur Sverige och länet förändrats. 

Det är inte länge sedan andra attityder dominerade i samhället. Jonas Gardells SVT-serie ”Torka inte tårar utan handskar” påminner oss om hur homosexuella fick smyga omkring på bakgatorna för bara några decennier sedan.

På 1980-talet var homosexualitet inte förknippat med Pride, Melodifestivalen, glitter och glamour. Då var det liktydigt med bögringen, Klara Porra, mörka parker, skumma kvarter, aids och utanförskap.

Sedan dess har det skett stora framsteg. Både människors förhållningssätt och lagstiftningen har förändrats. Samhället har blivit mer inkluderande.

För Norrbotten är det också en nyckelfaktor för att lyckas i framtiden. Den amerikanske professorn Richard Florida lär oss att världens tillväxtcentrum kännetecknas av tre T:n – Teknik, Talang och Tolerans.

Sådana regioner – där ingen behöver känna sig diskriminerad på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning eller annat – är bättre på att locka till sig entreprenörer, forskare, nytänkare och människor av alla sorter. Det blir mer dynamik och fler spännande möten.

Den insikten finns dessbättre nu också hos de tunga basindustrierna i norra Sverige. Till exempel är det glädjande att läsa programförklaringen om vikten av mångfald och en inkluderande företagskultur hos gruvbolaget LKAB.

"Vi tolererar inte diskriminering på våra arbetsplatser, vare sig på grund av ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi tillåter heller inga former av kränkningar, trakasserier eller särbehandling och arbetar aktivt för att motverka såväl direkt som indirekt eller omedveten diskriminering", skriver den statliga gruvjätten på sin hemsida.

Det betyder inte att allt är bra 2021. Vi har fortfarande en lång bit kvar innan vi har en värld där alla har en självklar rätt att vara den man är och leva som man vill med lika förutsättningar. Men vissa saker har – trots allt – förändrats till det bättre.

Det är ett stort steg framåt för samhällsutvecklingen att Luleå Pride numera är något helt obestridligt i Norrbotten.


Ämnen du kan följa