Namninsamling för elevassistenter

Elevassistenterna i Kiruna har startat en namninsamling för att stoppa det kommande varslet av elev- och verksamhetsassistenter. Samtidigt fortsätter förhandlingarna.

Kiruna kommun 12 november 2019 19:30

Namninsamlingen startade i oktober och på tisdagen hade 596 personer skrivit under. Elevassistenterna vill att kommunen ska se över verksamheterna, göra en konsekvensanalys och inte bara titta på siffror.

"Vi precis som övriga Kirunabor vill se en framtid för Kirunas samtliga barn och ungdomar, det gör vi genom att investera i dem, inte spara", skriver elevassistenterna i namninsamlingen.

Antalet assistenter ska bantas från 75 till 25. Förhandlingar mellan facken pågår. Det senaste mötet hölls förra veckan.

– Det blev upprättat turordningskretsar, inga undantag utan vi går efter las-listorna, det var vi överens om. Vi kom också överens om att vi kommer att kalla till ett möte med alla elev- och verksamhetsassistenter, oavsett om de så småningom kommer att få ett varsel eller bli kvar, för att informera om hur vi ska jobba vidare med det här, säger Conny Persson, biträdande förvaltningschef.

– Vi ska också börja titta på vilka omplaceringsmöjligheter som finns för de som ska bli varslade.

Innan ett varsel kan komma måste turordningslistan vara färdig och en risk- och konsekvensanalys göras för varje enskild som berörs.

– Det är ett ganska gediget arbete. Det tar någon vecka.

Conny Persson känner inte till namninsamlingen. Det är inte heller något som funnits med i diskussionerna.

– Nej, vi har en föreskriven budget för den här personalgruppen. Det här är ingen besparing utan en anpassning till den budget vi har.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Unga

Ämnen du kan följa