Det är inte tråkigt i Europaparlamentet

Erik Bergkvist (S), Umeå, är den ende Europaparlamentarikern som bor norr om Dalälven.

Sverige 9 februari 2021 06:01
Detta är en ledarkrönika. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

EU är viktigt och det är viktigt att människor från alla EU:s hörn finns representerade i Europaparlamentet. Jag märker nästan dagligen hur lika vi människor är varandra. De flesta vill väl och vill på sitt sätt skapa ett demokratiskt Europa där människor har det bra. 

När det börjar skilja sig handlar det ofta om hur vi ska nå dit, och våra olika uppfattningar grundar sig inte sällan i olika erfarenheter eller kunskaper. De flesta i Europaparlamentet är medvetna om det, ytterkantspartierna till höger och vänster undantagna, då de anser de är själva om ”sanningen”.

 

När alla vill väl, men har olika utgångspunkter, blir spridningen och blandningen viktig. Jag, som kommer från en av mycket få arktiska regioner i EU, har unika erfarenheter. 

Blandningen gör att vi kan nå kompromisser som gynnar hela unionen. Skulle alla komma från Centraleuropa, eller bara läst på samma skolor, eller... ja, ni förstår.

 

På det viset är det exklusivt att vara en av få från EU:s Arktis, och den enda norr om Dalälven som sitter i Europaparlamentet. 

Jag ser att vi har olika erfarenheter i EU, men även i det avlånga landet Sverige. Det avspeglas i synen på skogsbruk, jakt, transporter och mycket mer. Det avspeglas givetvis i de områden jag väljer att engagera mig i.

 

Idag fick jag till exempel information om att det finns tankar inom EU att förbjuda bly i all jaktammunition, det vore oerhört olyckligt om så sker. 

Nu blir det ett intensivt arbete att utröna allvaret i detta, och hur jag och andra måste agera för att stoppa ett eventuellt förslag.

 

En annan oerhört viktig fråga för oss i norr är energiförsörjning och distribution. Där sökte jag och fick nyss förtroendet att vara den socialdemokratiska gruppens förhandlare från det regionala utskottet. 

Det handlar om investeringar för hundratals miljarder i det Transeuropeiska Energinätverket, Ten-E. Arbetet börjar strax och jag kommer att börja med att skaffa mig en bild över läget i EU. 

 

Några viktiga saker har jag tänkt på redan nu – vi måste bygga modern energiinfrastruktur som inte låser oss i fossila bränslen och där distribution till och från Europas regioner byggs ut och förbättras. 

Här ligger norra Sverige långt fram vad gäller fossilfri energi, biobränslen och nu snart även batterier till elbilar. Vi har också egna övervägningar: klarar vi vår egen energiförsörjning? Blir vi fortsatt energiexportörer, eller kanske importörer?

Hursomhelst, det är aldrig tråkigt att vara Norrlands röst i EU, och det känns alltid som ett stort förtroende. 

Erik Bergkvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Porjus

Frågan om Pionjären tas vidare

Luleå

Karlsson (M) sätter press på ministern: "Provocerande"

Norrbotten

Han blir ny chef för Regionservice

Kalix

Facken om socialnämnden: "De har kört över oss"

Luleå

Hon föreslås som partisekreterare för FI

Visa fler