Beslut om nya taxor i Kiruna ställs in

Det blev inga beslut kring de nya förslagen för taxor och avgifter. Under måndagens fullmäktigemöte flyttades samtliga ärenden.

Kiruna kommun 21 oktober 2019 16:10

Norrbottens Media har tidigare skrivit att budgeten flyttas fram till kommande möte. Följden av detta blev att alla beslut kring kommunens investeringsbudget, taxor och avgifter flyttades fram till fullmäktige i november.  

Mats Taaveniku, gruppledare för Socialdemokraterna, yrkade på en återremiss av samtliga taxor och avgifter för alla nämnder.  

– Vi tycker att hela budgeten ska tas under ett och samma möte eftersom alla delar hänger ihop. Tar vi beslut om taxorna kanske det inte räcker att finansiera driftsbudgeten och då är taxorna och avgifterna viktiga. Får vi ett överskott kanske man inte behöver göra höjningar, säger Taaveniku. 

Christine Brännvall, Feministiskt initiativ, är även för att flytta fram beslutet om taxorna.

– Man kan inte ta de här besluten separat. Man måste kunna väga alla poster mot varandra för att se var det absolut behöver sparas in och inte, säger Brännvall. 

Stefan Sydberg (M), vice kommunalråd, ville att beslutet om taxorna skulle beslutas under dagen. 

– För att kunna skicka besked till förvaltningarna om vilka taxor som gäller i relativt god tid så de kan planera verksamheterna. Det finns egentligen inga skäl att dra ut på det. Jag ser ingen koppling erfarenhetsmässigt mellan de här punkterna sett till verksamheternas taxor. Men vill oppositionen dra ut på tiden får de göra det, säger Sydberg. 

Ärendena kring taxor och avgifter, skattesatsen kommer att behandlas kommande fullmäktigemöte samtidigt som driftsbudgeten. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Huhtaniska

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kiruna kommun

Namninsamling för elevassistenter

Kiruna kommun

"Det behövs satsningar inom vård och skola"