Gröna jobb kan lindra krisen

Det borde kunna bli ett alternativ för många arbetslösa.

I slutet av april fanns sammanlagt 414 495 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. En del av dem borde kunna få jobb inom skogsnäringen.

I slutet av april fanns sammanlagt 414 495 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. En del av dem borde kunna få jobb inom skogsnäringen.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Ledare2020-05-07 06:02
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Dåvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) var glad och nöjd när han presenterade statsbudgeten under en pressträff på Luleå Airport 7 september 2017 – ett år före senaste riksdagsvalet.

Det fanns grund för munterheten. Bucht hade varit lyckosam i förhandlingarna med finansdepartementet. Totalt avsattes 1,2 miljarder kr för regeringens ”Hela Sverige”-satsning. 

En viktig del av paketet var en satsning på gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa – till exempel upprustning av vandringsleder, restaurering av rastplatser, skötsel av naturreservat och slyröjning vid vägar/järnvägar.

360 miljoner kr öronmärktes för ändamålet. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SGU och Transportstyrelsen engagerades.

Satsningen gav snabbt resultat. Människor, som av olika skäl har det tufft på arbetsmarknaden, fick meningsfull sysselsättning. Det omtalade utanförskapet minskade. 

Enbart hos Skogsstyrelsen fick omkring 1 500 personer sysselsättning under 2018.

Samtidigt kunde hela det svenska samhället glädja sig åt att det blev snyggare i skogar, längs stränder och i friluftsområden.

Tyvärr skrotades denna positiva arbetsmarknadsåtgärd efter bara ett år.

SD, M och KD plockade bort anslaget i den famösa budgetomröstningen i riksdagen i december 2018.

Nu drar dock arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) igång en ny satsning på gröna jobb, som en del av regeringens insatser mot coronakrisen.

I vårbudgeten avsattes 150 miljoner kr för arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård – naturnära jobb som kan utföras av personer med kortare utbildning. 

Det löser inte alla arbetsmarknadsproblem. Men rimligen borde arbete i skogs- och jordbruk kunna bli ett alternativ för många arbetslösa.

I SVT ser jag att skogsnäringen helst vill ha utländska säsongsarbetare för skogsplantering. Men facket pekar på att det finns arbetslösa i Sverige som borde kunna ta jobben efter en kortare yrkesintroduktion.

"När vi går mot en arbetslöshet som närmar sig tio procent så är det oansvarigt att inte försöka rekrytera bland de som faktiskt är arbetslösa i det här landet. Jag tycker det vilar ett stort ansvar på skogsbolagen att faktiskt se till att det här blir verklighet", säger Per-Olof Sjöö, ordförande för GS Facket.

Kort sagt: Varför gå över ån efter vatten?

I slutet av april fanns exakt 414 495 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det borde betyda att det finns tillräckligt med kompetent folk i Sverige för att klara skogsnäringens behov, som på sin höjd handlar om några tusen personer i år.