Landslaget åker vidare på miljöskadlig valla

De svenska längdstjärnorna tävlar på skidvalla som är skadlig både för miljön och för hälsan.

Snart förbjuds den, men det är inte aktuellt att slopa vallan redan i dag.

Vi måste ha samma konkurrenskraft som alla andra, säger vallachefen Urban Nilsson.

28 oktober 2018 08:17

Miljön är viktig för det svenska längdlandslaget. Det syns på hur kosten läggs om för att bli mer växtbaserad, närodlad och hållbar. Det syns på hur de säljer överblivna tränings- och tävlingskläder och skänker pengarna till klimatändamål.

Men det syns inte under skidorna.

Modern glidvalla innehåller ofta ämnen som kan brytas ner till högfluorerande ämnen. Trots att koncentrationerna är förhållandevis låga kan utsläppen i miljön vara betydande och ett ämne som PFOA (perfluoroktansyra) bryts inte ned i naturen. Det är också skadligt för människan då det anses både reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

Det har dokumenterad toxicitet. PFOA är klassad som cancerframkallande och kan kopplas till bland annat påverkan på immunförsvaret och sköldkörteln, säger Daniel Borg, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Förbjuds 2020

Från och med den 4 juli 2020 förbjuds PFOA, och ämnen som kan omvandlas till PFOA, enligt ett EU-direktiv. Sveriges längdlandslag använder fortfarande fluorvallorna.

Det gör vi, absolut, säger Sveriges vallachef Urban Nilsson.
Jag tror att det är så här: Om man får använda något och sälja det, så kommer det att användas. Men om det blir en reglering så kommer både vi och industrin att vara tvungna att rätta oss efter det. Så jag ser det inte som ett problem. Däremot så kommer jag inte att säga att våra aktiva inte ska använda det på VM i vinter. Vi måste ha samma konkurrenskraft som alla andra.

Urban Nilsson säger att det svenska vallateamet jobbar nära sina leverantörer och följer utvecklingen av produkterna. Enligt honom har många vallatillverkare redan sett till att fluorvallor fasas ut ur sortimentet, och det kommande förbudet är enligt honom bra för att tvinga fram förändring.

Vi vill ju tänka på miljön. Vi vill ju att det ska vara vinter, annars försvinner vår sport. Så det gäller att vara med och utveckla och testa många av de här nya vallorna. Vallaindustrin tvingas att se utanför boxen och helt plötsligt kanske man hittar någonting som fungerar ännu bättre än det som man har haft tidigare, säger Urban Nilsson.

Frånåkta av Norge

Kemikalieinspektionen är den myndighet i Sverige som bedömer och klassificerar miljö- och hälsofarliga produkter. De skulle gärna se att skidförbundet slutar med PFOA-vallorna redan i dag.

Vi på Kemikalieinspektionen bedömer att alla perfluorerade (högfluorerade) ämnen överlag är ett bekymmer. Framför allt eftersom de är så extremt svårnedbrytbara. De har laglig rätt att använda PFOA fram tills det här förbudet börjar gälla, men vi skulle gärna se att de använde fluorfritt i stället. Framför allt för att de är svårnedbrytbara, men också för att de har miljö- och hälsoegenskaper som vi är bekymrade över, säger Daniel Borg.
Men om de blir frånåkta av Norge så kan jag förstå att de inte kommer att vilja göra det.

Just Norge meddelade nyligen att man har förbjudit fluorbaserade vallor på ungdomsnivå upp till 16 år från och med den här säsongen. Och det norska skidförbundet presenterade häromdagen ett nytt samarbete med Swix, en av de ledande vallatillverkarna. Målet: en fluorfri framtid.

Inga svenska planer

"Som ledande längdnation är det vår plikt att ta ett samhällsansvar tillsammans med våra partner som är engagerade i hållbarhetsfrågor med fokus på fluorfria produkter", säger längdchefen Espen Bjervig i ett pressmeddelande.

För svensk del finns inga liknande planer i nuläget.

Miljön är en väldigt prioriterad fråga hos skidförbundet centralt. Vi är inne i en process där vi tittar på det här, men vi har inga tydliga riktlinjer på plats i nuläget, säger landslagschefen Rikard Grip.

Att byta ut fluorvallor mot miljövänliga alternativ, med risk att tappa i konkurrenskraft, är inte aktuellt.

Det gäller väl att man gör det bästa utifrån de förutsättningarna man har. Men vi kan i dagsläget inte tulla på de sportsliga prestationerna.
Fakta: PFAS – högflorerade ämnen

Högflorerade ämnen, så kallade PFAS, finns inte naturligt i miljön utan har skapats för att stöta bort fett och vatten. I dag finns över 3 000 olika PFAS-ämnen på marknaden och de används i bland annat textil- och läderimpregnering, livsmedelsförpackningar, non stick-pannor, rengöringsmedel, brandskum och skidvalla.

Koncentrationerna i produkterna är oftast låga men utsläppen till miljön betydande. Dessutom är ämnena mycket stabila vilket gör att de bryts ner mycket långsamt eller inte alls.

De flesta PFAS-ämnena är fortfarande otestade men två av de mer kända är PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra).

PFOS är ett så kallat PBT-ämne (persistent, bioackumulerande, toxiskt), vilket innebär att det inte bryts ned i naturen utan ansamlas där och att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. Det förbjöds inom EU 2008.

Från och med den 4 juli 2020 blir också PFOA förbjudet. PFOA bryts inte heller ned i naturen, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människan.

Källa: Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!