Med skralt minne är väl den väpnad

som gång på gång också har röjt det.

Ett järnrör slår färre med häpnad,

numera mest dem som har höjt det.

I riksdagen mången svensk valman

nazistklacken velat ska stiga.

Så Sverige har nu en talman

som flertalet hoppas ska tiga.