Att det odlas och bedrivs jordbruk på våra breddgrader är unikt i världen.

Det ska vi ta fasta på i arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi, konstaterar initiativtagarna till Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat.

En av föreläsarna på Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mats första seminarium i oktober var LRF:s livsmedelsstrateg Sören Persson. Han har granskat Norrbottens livsmedelsproduktion, med fokus på dess styrkor, svagheter, hot, möjligheter och utmaningar.

Han återkom ofta till det unika med Norrbotten i sin analys och sina tankar.

Vår position på världskartan är makalöst intressant ur ett matperspektiv. Hela Norrbotten ligger norr om 65:e breddgraden. En stor del av länet finns norr om polcirkeln. Att det odlas och bedrivs jordbruk här är unikt i världen. Det är bara i Norge och Finland som något liknande förekommer.

Att konkurrera med volym och prispress är ingen framkomlig väg för Norrbotten, enligt Sören Persson. I stället är vägen till framgång att utveckla länets konkurrenskraft och den innovativa produktionen. Det är bland premiumprodukterna marknaden växer, tillsammans med ekologisk mat, frukt och bär, grönsaker, ost, kyckling och lamm.

Trenden att konsumenterna vill ha premiumprodukter, inte enbart billigare matkassar, är stark. Att ta fram och framför allt marknadsföra det unika med Norrbottens geografiska läge, att skapa nya exklusiva produkter som gruvlagrad ost och fjälltorkade charkuterier var några av de bollar Sören Persson kastade upp.

Det som saknas i Norrbotten, enligt Sören Persson, är en sammanhållen strategi där de goda krafterna kan samlas och förmås att jobba gemensamt åt samma håll. Det var skönt att höra. Det innebär att vi är rätt ute. Norrbotten behöver en regional livsmedelsstrategi.

Den 2december är det dags för Nära Mat-prats andra anhalt. Ämnet för dagen är framtidens livsmedel och innovationer. Då samlas vi för att bland annat lära oss mer om hur vi kan skapa marknadspositioner, hur vi får det unika att sälja och hur vi hittar mervärden. Vi pratar ihop oss och vi tar fram idéer.

Det är ännu ett steg på vägen för att få mer norrbottnisk mat på tallrikarna, även utanför våra länsgränser. Förutsättningarna har vi.

Eller som Sören Persson sa: ”Det är inte ett dugg synd om er. Tänk om ni hade varit Närke istället!”.