Det kan vara skräpigt längs stränderna, men nu ska det bli fint när 500 ungdomar från 25 idrottsföreningar ger sig ut och städar.

I Luleå är det Luleågymnasterna som städar Malmudsdden, Lövskatan och Skurholmen och i Kalix är det Kalix Handboll som städar centralt i Kalix. I Piteå deltar ungdomar från Piteå IF FF/MSSK samt Piteå Rid och Körsällskapför att städa Hemlunda, Kärleksviken, Gläntan och Klubben.

Bakom initiativet "Städamera" står Städa Sverige och Pantamera som har haft ett samarbete sedan 2010.

I samband med skolavslutningar och studentfiranden städar ungdomarna undan skräp och gör kustmiljön så bra som möjligt för både djur och människor som vill nyttja badstränder och strandnära miljöer.

I 10 år har Städa Sverige och Pantamera samarbetat för att genomföra städningar längs med kusten och ser ett särskilt behov just i samband med skolavslutningarna. Därför sker nu runt städningar, framförallt utmed östkusten.

I fjol samlades 835 ton skräp in med hjälp av lokala föreningsungdomar.