Världen ska använda mindre kvicksilver

16 augusti 2017 18:18

Nu har den globala så kallade Minamatakonventionen börjat gälla, som från och med 2020 ska begränsa och förbjuda kvicksilver i produkter och industriella processer. Målet är att konventionen ska få världens länder att minska och fasa ut användningen av kvicksilver, sluta bryta den lättflyktiga metallen och kontrollera sina utsläpp bättre för att minska miljöpåverkan.

Konventionen skrevs under 2013 och hittills har 74 länder ratificerat den, vilket Sverige gjorde i maj i år, och på onsdagen trädde den i kraft globalt, skriver Kemikalieinspektionen.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och ett hot mot miljön och människors hälsa. Metallen kan spridas långa sträckor via luften och kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!