Utredningen om svensk Afghanistaninsats klar

Hur blev den svenska militära insatsen i Afghanistan? Nu presenterar regeringens utredare Tone Tingsgård (S) sin utvärdering.

2 mars 2017 04:16

Den kontroversiella utvärderingen av den svenska insatsen i Afghanistan presenteras nu för regeringen.

Utvärderingen är ett par månader försenad, den skulle egentligen varit klar redan i slutet av förra året. Men frågan är en het potatis. Utvärderingen är beställd av regeringen som vill veta vilka resultaten blivit, om uppsatta mål nåtts och om resurser använts på bästa sätt.

Men både själva frågan och utredningen som sådan är kontroversiell. Kritiker tycker att den svenska insatsen byggde på tveksamma grunder, och att den förvärrat situationen i landet. Dessutom ifrågasätts hur pass objektiv utredningen egentligen är, då utredaren suttit som ordförande i försvarsutskottet under perioden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT