Tusentals väktare och ordningsvakter behövs

Svenska säkerhetsbranschen växer snabbt. Under de närmaste åren måste säkerhetsföretag rekrytera fler än 5 300 personer för att möta efterfrågan på väktare och ordningsvakter.

20 augusti 2019 20:01

Sökes: 3 200 väktare, 900 ordningsvakter, drygt 400 skyddsvakter och hundratals larmoperatörer och tjänstemän. Säkerhetsbranschen växer så det knakar och behovet av nyrekryteringar är stort.

Vi ser att det finns en stark tillväxt i alla segment, men det är framför allt i traditionell verksamhet med väktare och ordningsvakter som vi ser ett behov av att göra stora rekryteringar, säger Li Jansson, branschchef och vice vd för Säkerhetsföretagen.

Enligt Li Jansson är det flera samhällstrender som samverkar på ett sätt som gör att såväl privata företag som kommuner och regioner visar ett ökat intresse för att köpa säkerhetstjänster. Hon hänvisar bland annat till en rapport från EU:s statistikmyndighet Eurostat där Sverige hamnar bland de värsta länderna vad gäller hur många invånare som upplever brott, våld och vandalism.

Det kan vara företag inom handel, köpcentrum till exempel, där man har ett stort ansvar för säkerhet. Där får väktare och ordningsvakter en viktig roll, säger hon.

Stölder för miljarder

Hans Tjernström, presschef på branschorganisationen Svensk handel, bekräftar den bilden. Enligt Svensk handels egen statistik uppgår förlusterna för svenska handlare till följd av snatteri, stölder och svinn årligen till runt åtta miljarder kronor.

Enligt Tjernström lägger en genomsnittlig livsmedelsbutik runt 600 000 kronor per år på vakter och annat som har med säkerheten att göra.

Under fjolåret 2018 omsatte svenska säkerhetsföretag nästan 39 miljarder kronor, en ökning med 7,6 procent jämfört med 2017. Antalet anställda ökade med 1 195 personer, enligt Säkerhetsföretagens årsrapport. De kommande tre åren räknar man med att fler än 5 300 personer behövs i branschen.

"En stor utmaning"

Det är en stor utmaning att lyckas med det och det är en utmaning som vi delar med polisen. Det finns stora krav på de här personernas lämplighet, både från företagen och från länsstyrelserna, säger Li Jansson.

I rapporten konstaterar man också att det finns ett behov av att utveckla utbildningen för att se till att väktare och ordningsvakter har rätt kompetens för allt mer komplexa uppdrag.

En utmaning är de långa handläggningstider som finns på länsstyrelserna. Det gör att rekryteringarna drar ut på tiden och man förlorar personer som kanske tappar intresset eller hinner få ett annat jobb, säger Li Jansson.

Hon tror inte att behovet av säkerhetstjänster kommer att minska under överskådlig framtid.

Ur ett samhällsperspektiv är det förstås tråkigt om det finns ett behov av ökade insatser för trygghet och säkerhet. Jag hoppas att de här insatserna ger effekt.

Rättad: I en tidigare version fick Li Jansson fel titel och det fanns felaktiga uppgifter om hur mycket livsmedelsbutiker lägger på ordningsvakter.

Fakta: Stark tillväxt 2018

Säkerhetsföretagen omsatte totalt 38,62 miljarder kronor under 2018, en ökning med 7,6 procent jämfört med 2017.

Företag som tillhandahåller väktare, ordningsvakter och värdetransporter omsatte 11,42 miljarder kronor, en ökning med 2,5 procent.

Parkeringsföretagen omsatte 4,7 miljarder kronor, en ökning med 6,2 procent.

Säkerhetsteknik omsatte 22 miljarder, en ökning med 9,28 procent.

Källa: Säkerhetsföretagens årsrapport

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Cato/TT