Från Öresundsbrons öppnande fram till 2015 utförde svenska tullare kontroll med narkotikahundar ombord på tågen mellan Köpenhamns flygplats och Malmö och vid nästan varje tur hittade hundarna någon typ av droger, rapporterar Sydsvenskan.

Kontrollerna bedömdes hejda inflödet av narkotika till Sverige, men eftersom batong och pepparsprej inte ingår i normalutrustningen för danska tullare accepterar inte Danmark att svenska tulltjänstemän med sådan utrustning opererar på dansk mark.

Vi stod i valet och kvalet att arbeta på tågen utan batong och sprej. Men vår personal möter en förvärrad hotbild. Därför anser vi att utrustningen behövs av både säkerhets- och arbetsmiljöskäl, säger Michael Nelander, regionchef på Tullverket, till tidningen.

De senaste åren utförs i stället tullkontrollen bara på svensk mark på sträckan Hyllie–Malmö C, vilket gör dem mindre effektiva eftersom tulltjänstemännen och hundarna då har så kort tid på sig.

Frågan har lyfts på ministernivå, men utan resultat.