Just nu träffas EU:s inrikesministrar i Bryssel för att försöka komma fram till en gemensam hållning om flyktingströmmarna. Nås ingen acceptabel överenskommelse hotar Finland fortsatt med att stänga gränserna.

– Nu har vi kontroll över gränsen här i Torneå, så att flyktingar registreras. Jag hoppas att Finland inte stänger gränsen, men flyktingströmningen behöver kontrolleras. Den senaste veckan har strömmen ökat markant, säger Juha Heikkilä, tulldirektör.

Den finska regeringen beslutade i slutet av förra veckan att inte stänga gränserna för flyktingar som vill söka asyl i Finland. Istället beslutade regeringen att etablera ett registreringscentrum, en flyktingsluss där alla flyktingar ska registreras.

Artikelbild

| KONTROLL. Kontrollerna har ökat vid gränsen och kontrollen av fordon står tullverket i Finland för.

– Nu kommer dagligen mellan 500 och 1 000 flyktingar till gränsen mellan Haparanda och Torneå för att komma över till Finland, nu ska flyktingarna registreras, säger Timo Nousiainen, stadsdirektör i Torneå stad.

Läs också: Finland kritiserar Sverige

Den finska regeringen föreslog att Torneå skulle bli staden där registreringen av flyktingar ska ske och nu har kommunfullmäktige i Torneå beslutat i frågan. Efter het debatt slutade omröstningen 29 ja, mot 14 nej.

– Vi bestämde att flyktingregistreringen ska ske i vår gamla gymnasieskola, det öppnar i dag tisdag. Det kommer finnas polis, gränsvakt och ett kontor för registreringen i området, det är bra att alla som kommer hit registreras, säger Timo Nousiainen.

Artikelbild

| TULLDIREKTÖR. Juha Heikkilä konstaterar att gränsen nu kontrolleras för att alla flyktingar ska registreras i Torneå.

Tanken var att flyktingarna får stanna på registreringscentrumet i maximalt sju dagar, nu har det beslutats att vistelsen får bli maximalt två dagar.

– För att vi ska kunna hantera alla flyktingar som kommer nu, så måste de slussas vidare till nästa ställe inom två dagar, annars blir situationen ohanterbar.

Artikelbild

| STOR VERKSAMHET. Tullen arbetar intensivt tillsammans med polis och gränsbevakning i Finland.

Timo Nousiainen säger att det finns oro i Torneå, att den stora flyktingströmmen ska skapa oroligheter.

– Det finns rädsla för säkerheten i Torneå, men jag tror att vi har en mycket säker situation, det finns mycket polis, tull och gränspoliser som arbetar i området nu. Det är väldigt många människor som kommer över gränsen, utan registrering vet vi inte vad det är för människor som kommer hit, men de uppgifter jag har är det inte fler kriminella här nu.

Artikelbild

| INTENSIVT ARBETE. Lastbilar genomlyses i jakt på flyktingar och tullens hundar kontrollerar samtidigt så att inga droger förs in i Finland.

Omkring 15 fler poliser och ett 30-tal gränspoliser beräknas gränsområdet och Torneå fått förstärkning med.

– Torneå är en säker stad, säger Timo Nousiainen.

Nu stoppas så gott som alla fordon från Sverige till Finland. Tulltjänstemännen kontrollerar att inga flyktingar finns i fordonet och frågar om ärendet till Finland.

– Arbetet fungerar bra, vi har ett bra samarbete tull, gränsbevakning och polis. Träffar vi på flyktingar lotsas de till flyktingslussen för registrering, säger Juha Heikkilä.

FN-föreningens ordförande Lars Suo konstaterar att det går ”mycket rykten” om vad som sker i Finland och dess påverkan på flyktingarna och på Sverige.

– Den finska avsikten är att registrera de som kommer in. Vi får givetvis utgå från att Finland underkastar sig samma lagar som vi, att alla har rätt att söka asyl och få sin sak prövad. Det intressanta är att se vilka som kommer att få asyl.

Tror du att det blir svårare nu att få asyl i Finland?

– Finland är ett civiliserat land, jag utgår från att reglerna kring asylskälen följs.

Tror du att Sverige påverkas av Finland?

– Jag tror inte det, det finns en stor uppslutning för att hjälpa flyktingarna och vi kan vara stolta över vårt land. Vi registrerar också flyktingar, egentligen vet jag inte vad skillnaden mot Finland är, säger Lars Suo.