13 kommunalråd från Norrland – bland andra norrbottningarna Tommy Nilsson (S) från Kalix, Inge Andersson (S) från Boden, Tomas Mörtberg (C) från Övertorneå, Mikael Larsson (V) från Överkalix och Peter Roslund (S) från Piteå – har skrivit under skrivelsen som är adresserad till Finlands regering.

I brevet uttrycker kommunalråden sin bestämda protest mot planerna på ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Norra Österbotten och vädjar till regeringen att hålla Bottenviken kärnkraftsfri för all framtid. De anser att ett kärnkraftverk och en tillhörande mellanlagring av radioaktivt kärnbränsle skulle utgöra ett allvarligt hot mot miljön i deras kommuner.

De är inte minst oroliga för Östersjöns fiskarters möjligheter att överleva. Kommunalråden nämner också att hållbara näringar skulle påverkas negativt och att Kalix löjrom skulle riskera att förlora sin unika klassificering.

Förutom negativa miljöeffekter uttrycks i skrivelsen en oro för att ett kärnkraftsbygge skulle göra det svårare för norrländska kommuner att attrahera både människor och företag.