Talga mining vill undersöka Ahmavuoma

Företaget Talga mining ansöker om undersökningstillstånd i Ahmavuoma i Kiruna kommun.

15 maj 2017 16:22

Ahmavuoma ligger mellan Lannavaara och Lainio, nära Lainioälven. Enligt Talga minings ansökan till Bergsstaten finns det sedan tidigare kända förekomster av koppar, kobolt och guld i närheten av området. Området används för renskötsel av Saarivuoma och Vittangi sameby.

I ett yttrande konstaterar Kiruna kommun att den sydöstra delen av området är av riksintresse för rennäringen och att området kring Lainioälven är av riksintresse för naturvård. Inom området som bolaget vill undersöka ligger även Natura 2000-områden.

Kiruna kommun har ingen erinran mot att undersökningstillståndet i Ahmavuoma beviljas.

Talga mining är en svensk filial till det Australiensiska bolaget Talga Resources som bland annat har provborrat i Nunasvaara utför Vittangi. Där finns en av de största grafitfyndigheterna i världen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Unga

Ämnen du kan följa