Ett fruktansvärt mord på en rumänsk medborgare, uteliggaren “Gica”, ägde rum i Huskvarna. Händelsen har fått stor massmedial uppmärksamhet. Min önskan är nu att denna händelse ska få politikerna och naturligtvis alla andra människor att tänka till och tycka till.

Det finns många människor som är uteliggare i dagens Sverige och för dem önskar jag en lagstiftning om “Tak-överhuvudet garanti”. Det gäller att beslutsfattarna använder sin kreativitet för att lösa bostadsproblemen. Husvagnar, lägenheter, hus, stugor är exempel på boende, som kan göra att en sådan lag får en innebörd.

Sverige är ett rikt land. Och har vi råd att ta bort värnskatten, som ger höginkomsttagarna sänkt skatt, så finns det naturligtvis resurser att lösa uteliggarnas bostadsproblem om man vill.

Det vore klädsamt om vår statsminister nu tog sitt ansvar för denna fråga och att riksdagen skyndsamt beslutar om en “Tak-överhuvud garanti”. Denna lag kan dock rimligen inte gälla tiggarna.

Tiggarna är inga EU-migranter, utan vistas här som turister, vilket de har rätt att göra under tre månader. Samhället måste visa att denna regel finns och att den följs. Om jag är rätt underrättad, så hade “Gica” vistats i Sverige under fyra år. Om polisen skickat hem honom efter tre månader, så hade han förmodligen fortfarande levt.

Staten ska också visa solidaritet i praktiken med tiggarna, som huvudsakligen kommer ifrån Rumänien. Och det gör man bäst genom att satsa resurser på att hjälpa dem på hemmaplan. Det handlar om bostäder, arbete och utbildning. Här kan kyrkor och frivilligorganisationer vara lämpliga aktörer, gärna med ekonomiskt stöd av svenska staten.

En uppmaning vill jag nu ge vår statsminister Stefan Löfven: gå ut en natt och lev livet som en uteliggare. Försök att sova på en parkbänk för att få uppleva hur verkligheten är. Lägg dig gärna under parkbänken också för att lära dig hur det känns. Solidaritet i ordet sysslar många med. Det är inte samma sak att visa solidaritet i praktiken. Stefan: Nu har du chansen att visa solidaritet i praktiken. Missa inte den möjligheten.

Livets skola är den bästa skolan. Och det vet du om någon - om jag förstått din livsberättelse rätt. Jag vill också fråga dig, Stefan: Vad har du gjort för att tiggarna ska få ett bättre liv och vad tänker du göra för att så ska bli?