Svagt stigande inflation i USA

14 januari 2020 14:42

Den amerikanska inflationen steg svagt i december. Konsumentpriserna steg 0,2 procent jämfört med november, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Förändringen i årstakt var en ökning med 2,3 procent. I november var ökningstakten 0,3 procent respektive 2,1 procent.

Månadsförändringen var något lägre än de 0,3 procent som ekonomer räknat med.

Den underliggande inflationen hölls bland annat nere av prisnedgångar för begagnade fordon, flygbiljetter och möbler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters