2015 var Skolstruktur 2,0 på tapeten. Det förslaget gick ut på att minska antalet skolor i kommunen. Men året efter tog kommunen istället beslutet att satsa på rekrytering av lärare.

Men problemet med lärarbrist finns kvar och våren 2018 tittade kultur- och utbildningsnämnden på ett förslag med en mindre skolstrukturförändring. Det gick ut på att flytta lågstadiet från Högalidskolan och göra det till en 4-9 skola. Samtidigt skulle Bergaskolan och Luossaskolan bli F-3 skolor istället för F-6.

I maj förra året beslutade nämnden att skjuta upp förändringen och utreda förslaget bättre. Nu är det dags för en ny runda.

– Vi hade ett extra nämndsmöte innan påsk och vi har möte igen på torsdag och ett i mitten på maj, det är i huvudsak de här frågorna vi tittar på nu. Det är inget beslut taget ännu utan vi diskuterar och funderar och det är många nya i nämnden som måste få lite mer kött på benen och få veta vad allt det här handlar om, säger Annica Henelund (C), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Det kan bli aktuellt med en förändring redan till hösten.

– Det är en diskussion som pågår, vi får väl se om vi genomför någon förändring till hösten, annars skulle jag tro att hösten 2020 är det vi siktar mot. Att kunna göra en lite större omorganisation för att skapa bättre arbetsmiljö för vår personal men också för att säkra utbildningen för alla elever.

Nämnden tittar på fler alternativ, förslaget som berör Högalidskolan, Berga- och Luossa skolor, utredningen berget, är bara ett av förslagen.

– Vi kommer att se över alla skolor, sedan är det inte säkert att det kommer att bli en förändring på alla skolor. Men vi kommer att ta ett större grepp och titta på alla våra skolor i kommunen för att se om vi är organiserade på bästa sätt för att möta framtiden.

Även skolstruktur 2,0 ska ses över igen.

– Det är länge sedan man gjorde en översyn på djupet. De översyner man har gjort är skolstruktur 2,0 och utredningen berget, båda de förslagen kommer vi att titta på igen, men de har inte gått igenom hittills av lite olika skäl. Men nu ska vi ta ett större tag kring det.

Ett beslut kan komma redan på torsdag eller i mitten av maj.

– Vi får väl se om alla är redo att fatta beslut eller inte. Sedan ska det processas med rektorer, personal och vårdnadshavare, det påverkar många människor, säger Annica Henelund.