Det rapporterar SVT Norrbotten.

Justitiekansler Anna Skarhed har bett om anstånd med att utveckla skälen till överklagan fram till den 20 mars.

”De frågor som hovrättens ställningstagande ger upphov till är komplexa”, skriver advokaterna Hans Forssell och Jonas Löttiger, som företräder JK i målet.

Staten yrkar vidare på att samebyn ska betala rättegångskostnaderna.

Sedan tidigare har Girjas sameby meddelat att man överklagar hovrättsdomen.

Domen i tingsrätten var en stor seger för Girjas, eftersom den gav samebyn ensamrätt att förvalta jakt- och fiskerättigheterna i det utvalda området inom samebyn. Tingsrättsdomen överklagades av staten.

Hovrätten ansåg att Girjas hade bättre rätt än staten till området, men att det inte handlade om en ensamrätt. Hovrätten ansåg även att de nuvarande reglerna, att länsstyrelsen hanterar frågor om upplåtelse till andra, inte strider mot grundlagen.