Länstrafiken sätter upp tolv reflexsnurror på utvalda hållplatser i länet. Syftet är att öka säkerheten vid hållplatserna. Det är ett test för att se om det fungerar, på andra håll i landet har erfarenheterna varit goda.

Reflexsnurran fungerar så att när resenärer ser bussen så snurrar man helt enkelt på hjulet, och då ger den ifrån sig en reflex som underlättar så att bussföraren ser att någon vill åka med från hållplatsen. Om tester slår väl ut kommer länstrafiken att placera ut reflexsnurror på fler hållplatser.

Här kommer reflexsnurrorna att sättas upp:

1. Väg 97 i Gammelstad, både i riktning norr och söder.

2. E4 Jävre, både i riktning norr och söder.

3. E4 Ängesbyn, i riktning söderut.

4. E4 Börjelslandet, i riktning söderut (vägskälet i Sundom och väderskyddet närmast vägskälet Smedsbyn).

5. E4 Bredviken, i riktning söderut.

6. E4 Säivis, både i riktning norr och söder (väderskyddet vid vägskälet till byn Säivis).

7. E10 Lansjärv, både i riktning norr och söder.