Insändare Föreningslivet är stort och aktivt i norra delen av Luleå kommun. Föreningarna tar stort ansvar för både barn, unga och för nyanlända. Många ideella krafter arbetar för bygdens utveckling, för att barnen ska få en meningsfull fritid och en trygg uppväxt. Därför är det med stor bestörtning vi läser att Barn- och utbildningsförvaltningen avser att lägga ned Vitåskolan och Jämtögårdens förskola.

På landsbygden är skola och förskola själva ryggraden i samhället, för utan detta fungerar inte familjernas vardag. Att barn och unga tvingas att tillbringa en stor del av fritiden i skolbuss eller i bil på väg till och från skola och förskola är en katastrof för barnen och för familjerna, men det påverkar också föreningarna negativt. Mindre fritid för barnen och föräldrarna innebär att det finns mindre tid för familjernas engagemang i föreningslivet. Tänk på att föreningarna i Råneåområdet tar ett stort ansvar, också för sådant som sköts av kommunen inne i stan. Föreningarna behöver sina aktiva medlemmar!

Vitådalen, som upptar hela 25 procent av Luleå kommuns yta, är i dag ett blomstrande område med stor inflyttning av unga familjer. Att det finns skola och förskola är tungt vägande anledningar till att unga väljer Vitådalen. Om samhället väljer att backa från sitt ansvar för denna mest grundläggande service och familjernas vardag inte längre kan fungera, då påbörjas avfolkningen. En avfolkning som även skulle påverka samhället Råneå, då de cirka 700 personer som bor i Vitådalen i dag också är viktiga för samhället Råneå. De handlar i affärerna, besöker hälsocentralen och deltar aktivt i föreningslivet som är samhället Råneås stomme.

Lägg inte ned Vitåskolan och Jämtögårdens förskola, slå inte undan benen på oss. Vi vill att Råneå ska vara att räkna med också i framtiden.