Insändare M och KD påstår sig ha satsat på pensionärerna genom sin, med stöd av SD, fastställda budgeten, gällande från och med januari 2019. Även regeringen framhåller nu sina satsningar på pensionärerna.

Ett exempel på hur verkligheten, nu efter den satsningen kan se ut för en kvinnlig låginkomstpensionär: Den totala pensionen, sammanlagt från Pensionsmyndigheten och Alecta, var under 2018, 10779 kr/mån med en skatt på 1793 kr/mån, alltså netto 8986 kr/mån. Sammanlagd inkomsthöjning för 2019 är 207 kr. Med en skattehöjning på 62 kr blir nettot 9131 kr, alltså en höjning på 145 kr, att jämföras med allmänna prishöjningar.

Läget har däremot förändrats mer lyckosamt för de högst avlönade, en politik förankrad inom regeringen, delvis utifrån krav från C och L.

Från och med januari 2019 gynnas höginkomsttagarna ordentligt genom avskaffande av värnskatten. De gynnas dessutom genom de utökade Rut-avdragsmöjligheterna, eftersom de högst avlönade ­utnyttjar dessa skatteavdrag mest. Utifrån ekonomin för låginkomstpensionärerna, kan det inte råda något tvivel om att de inte har råd att utnyttja dessa tjänster. Dags att behovspröva Rut!

Löften har nu kommit från regeringen om höjd garantipension med 200 kronor och höjt bostadsbidrag från 2020, vi får väl vänta och se? Beträffande rätten till bostadsbidrag, så nås gränsen vid mycket låg totalinkomst för pensionärspar.