Bakgrunden är att Sametinget presenterat för regeringen att det finns kunskapsluckor hur jämställdheten yttrar sig inom det samiska samhället.

– Jämställdhet är något vi måste arbeta med inom alla delar av samhället. Jag är därför glad att vi ger detta uppdrag till Sametinget, så vi får underlag om hur vi kan jobba vidare med detta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Karläggningen med tillhörande analys ska presenteras senast 31 oktober 2020. Den ska sedan ligga till grund för vilka åtgärder som bör vidtas för att öka kunskapen om och utvecklingen av jämställdheten.