Nu ska gifterna vid Sala silvergruva bort

Arsenik, kvicksilver, kadmium, bly och zink. Sala silvergruva – på sin tid kallad "Svea Rikes skattkammare" av Gustav Vasa – har visat sig vara en enda stor skräp- och gifthög.

Nu ska marken kring det populära besöksmålet saneras – vilket kommer att ta nio år och kosta många miljoner kronor.

31 januari 2019 21:20
Det ska bli en plats dit man kan komma utan att behöva känna oro för sin hälsa, säger Hanna Odén, miljöhandläggare vid länsstyrelsen i Västmanlands län, till TT.

Silvergruvan var i drift mellan 1400-talet och 1960-talet, och har genom åren producerat drygt 400 ton silver samt en stor mängd bly. En spännande historisk plats – men dess arv har gett upphov till stora mängder förorenat avfall som riskerar att spridas via yt- och grundvatten.

Vi har nästan hela periodiska systemet i metaller, säger Hanna Odén när hon berättar om marken vid en av världens tidigare absolut viktigaste silverfyndigheter.

För det populära besöksmålet i Västmanland döljer en riktigt giftig cocktail. I varpen – en restprodukt efter hantering av malm som tidigare helt sonika kastats ut i högar – återfinns bland annat antimon, arsenik, kvicksilver, kadmium, bly och zink. I den mer finkorniga restprodukten aftersand döljer sig koppar.

"Tog det man hade"

Håligheter i marken har historisk fyllts upp med avfallsprodukter från gruvan samt tegel och kol.

Man tog det man hade, förklarar Hanna Odén.
TT: Vad visste man egentligen om gifterna på den tiden?
Arsenik har man vetat länge att det är en giftig metall, men man hade inte miljö- och konsekvenstänkandet.

Nu ska området saneras, och Länsstyrelsen tänker skjuta till 150 miljoner kronor till arbetet. Tre års förberedelser väntar innan själva saneringsarbetet drar i gång 2022.

Finns hälsorisker

Bland annat ska förorenat grus och damm asfalteras över där människor och fordon rör sig, och gruvområdets vatten saneras.

Det föreligger ju risker med området, annars skulle vi inte prioritera det, säger Odén och berättar att man tidigare har stängt en lekplats.
Man kan bli akut förgiftad till exempel vid förtäring av jord.

Trots det strömmar besökare till platsen. Och det går bra att vistas vid gruvan, säger Odén.

Ja, om man håller sig på anvisade områden. Klart man kan sitta i gräset på en filt men var försiktigt med att förtära sånt som legat på marken.
Fakta: Här utvanns hundratals ton silver

Under 400 år var gruvan Sveriges mest betydelsefulla producent av silver – och dessutom en av världens fem viktigaste silverfyndigheter.

Sala Silvergruva ska ha kallats för "Svea Rikes skattkammare" av Gustav Vasa.

Genom åren har drygt 400 ton silver utvunnits.

Gruvan, som var i kontinuerlig drift från 1400-talet till 1908, har också producerat andra metaller – exempelvis bly och zink.

Den sista gruvan i området , Bronäsgruvan, stängdes så sent som år 1962.

Idag är området främst en turistattraktion och har förklarats som byggnadsminne.

Tidigare ägare till silvergruvan var under 1900-talet Svenska Metallverken i Västerås och Avesta Jernverk.

Sedan 1988 ägs gruvan av Sala kommun.

Källa: Salasilvergruva.se, Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!