Haparanda stad redovisar ett budgetöverskott på över 40 miljoner kronor – en vinst på 6,7 procent.

– Vi har ett överskott på 40 miljoner. Vi är på tionde plats i landet. Det är att ta ansvar, säger Nina Pörhölä (S).

Självklart passar Socialdemokraterna på att sträcka på sig efter att siffrorna presenterades. Lika självklart som att den nya politiska ledningen trycker på att de var överens med S och V om mycket som gjorde att man i dag har en bättre ekonomi.

Under måndagens sammanträde för kommunfullmäktige var det ändå politikernas egna arvoden som var den känsliga punkten.

Majoriteten har i sitt förslag, som vann i fullmäktige, sänkt arvodet för kommunalrådet och nämndsordförandena för att höja ersättningen till vice ordföranden. Och man har ändrat insynsarvoden för oppositionen till mer generella gruppledararvoden.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att fördelningen blir skev när politiker som sitter i majoritet får gruppledararvoden utöver deras arvoden som nämndsordföranden och vice ordföranden. De menar att det i stället borde finnas rena insynsarvoden för oppositionen.

– Sven Tornberg (C) fick 15 000 kronor och Nina Pörhölä (S) får 7 000 kronor, säger Ida Karkiainen (S).

Hon menar att det är en viktig demokratifråga att ge oppositionen förutsättningar för att få en bra insyn.

– Det kräver ett merarbete för oppositionen för att ta del av information och det kräver ett insynsarvode.

Niklas Olsson (M) påminner om att Socialdemokraterna röstade för att ändra arvodet när de satt vid makten.