Den händelse i februari som Lise-Lotte Oskarsson beskrivit där sonen ska ha kastats in i ett skåp resulterade i en kränkningsanmälan och rektor Anita Kitok säger att de följer rutinen.

– Vi har träffat föräldern senast i måndags och det jag kan säga är att lärarna aktivt jobbar med trygghet och studiero.

Kitok hänvisar också till att skolan anställt en resurs.

– Det är något vi gör utifrån samtal med föräldern. Hon har känt sig osäker och rädd för att skicka barnet till skolan och då går vi familjen till mötes och anställer en person.

– Vi följer upp det här hur det artar sig, om den här insatsen ska avslutas eller inte. Det här är bara en bit i hur vi jobbar.