I den senaste mätningen från Brottsförebyggande rådet sjönk förtroendet för polisen med sju procentenheter till 54 procent totalt. Det är mer än vad förtroendet sjönk mellan åren 2015 och 2016. Siffrorna är för hela landet men biträdande regionpolischef Micael Säll Lindahl säger att det inte finns något som talar för att det skulle se annorlunda ut med förtroendet i Norrbotten för polisen.

Han säger att förtroendet påverkas av en uppskruvad samhällsdebatt.

– Det vi pratar om i det offentliga samtalet stämmer inte riktigt överens med vad som faktiskt händer. Det dödliga våldet i kriminella kretsar ökar och eskalerar. Men den totala våldsbrottsligheten minskar.

Artikelbild

| Micael Säll Lindahl, biträdande regionpolischef, säger att läget i landet kanske inte är fullt så illa som gemeneman tror.

Hur borde samhällsdebatten se ut då?

– Jag tycker man ska hålla mer en tanke i huvudet samtidigt. Det viktiga är ju människors livsförutsättningar och att allmänna platser är tillgängliga för alla människor. Vi på polisen måste kommunicera hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Inte för att människor upplevelse är fel, men nu pratar en del om att sätta in militärpolis mot gängbrottslingar och det är inte en rimlig åtgärd.

Vad är en rimlig åtgärd då?

– Jobba med att ta fram nya metoder och det handlar också om lagstiftningsfrågor. Brottsligheten tar sig i uttryck på sätt som vi aldrig sett förut, men det gäller inte hela samhället.

Artikelbild

| Polisen har genomgått en stor omorganisation som en del menar har sinkat arbetet och därmed bidragit till sjunkande förtroende,

Han fortsätter:

– Morden har minskat stabilt över tid men nu har det vänt tillbaka och då handlar det framför allt om skjutningar mellan kriminella.

Men tror du inte att de som bor i området med kriminalitet känner otrygghet?

– Jag tror även att personer som inte bor där påverkas av samhällsdebatten. Upplevelsen av trygghet påverkar förtroendet, även om brottsligheten som diskuteras inte rör det liv man själv lever.

– Upplevelsen av trygghet är inte kopplat till brottsutsattheten. Hur vi poliser talar om brottslighet kan bli bättre och hur det faktiskt ser ut är inte fullt så illa som människor upplever det. Vi måste bli bättre på att tala om samhällsutvecklingen på ett nyktert sätt.

Tror du problemen kan lösas med fler poliser?

– Svensk polis har inte fått den utvecklingen som samhället i övrigt haft och har kommit i efterkälken. Samhället har passerat en nivå av komplexitetsgrad, och polisen har inte vuxit i takt med antalet invånare. Sverige har bland det lägsta antalet poliser per invånare, av de flesta jämförbara länderna. En del av lösningen är att anpassa antalet poliser till uppdraget, men det handlar också om andra aktörer tar ansvar. Hela lösningen heter inte polisen.

Tror du att det låga förtroendet för Dan Eliasson påverkar förtroendet för polisen i stort?

– Det är dubbelverkande, hade polisen gått som tåget hade förtroendet för Dan Eliasson varit högt. Det är ömsesidigt förstärkande.

Har du förtroende för Dan Eliasson?

– Ja. Han har gjort så gott han kan, men jag har heller inte gjort allting rätt, man får vara ödmjuk och lite självkritisk. Ingen kan säga att man är nöjd, vi borde ha kommit längre.