2014 förvärvade HSB markanvisningsavtalet för kvarter 3 i nya Kiruna centrum. Under de år som gått har man fått avvakta byggstart på grund av de byggen som pågått, diskussionen kring nya E10, anläggningen av vatten och avlopp samt fjärrvärme. HSB har alltjämt fortsatt med sin projektering och nu står man i färd att lägga den sista pusselbiten. Parkering.

– I samverkan med kommunen ska vi ta fram en parkeringslösning. Vi ska komma överens om var garaget ska vara, hur det ska se ut och om det inrymmer parkeringsplatser för alla tilltänkta boende, säger Jeanette Lestander.

När HSB tilldelades markanvisningsavtalet för fem år sedan fanns en plan att lägga garagen under byggnadskroppen, men det blev för dyrt och det är därför man nu tittar på en annan lösning, berättar Jeanette Lestander.

– När det är klart och kommunen fattat beslut kan vi börja se oss om efter en entreprenör och arbeta fram ett bygglov. Vi siktar på att tidigast kunna börja sälja bostadsrätter under första kvartalet 2019.

Normalt krävs det att cirka hälften av bostadsrätterna i det planerade bygget sålts innan man börjar bygga. Vilket beräknas ta mellan två till sex månader. Det exakta antalet bostadsrätter är inte fastställt, men 2014 var det tal om 100.

– Men man har ändrat hur bland annat fronten av kvarteret ser ut och jag skulle gissa att det kan bli kring 80 bostadsrätter, men det är inget som är fastställt.

Då kan det röra sig om en kombination av tvåor, treor och fyror. Att det dragit ut på tiden är inget som HSB ser som ett problem eller en ovanlighet och har inte påverkat deras vilja att bygga i Kiruna.

–Hsb är ju en kooperativ förening och har medlemmar i Kiruna och så länge de vill bo och har viljan att investera i nyproduktion i Kiruna har vi för avsikt att bygga, säger Jeanette Lestander.

Det närmaste bostadsprojektet i Kiruna centrum att sätta spaden i marken blir de 68 hyresrätter samt 1500 kvadratmeter kontorsyta och 1500 kvadratmeter kommersiell yta som ska byggas av Kirunabostäder AB i kvarter ett.

– Vi tar in anbudsförfrågningar till och med den 28 februari, säger Anneli Vinsa, vd på KBAB.

Därefter kommer man att gå igenom anbuden från byggbolagen och planen är att påbörja byggandet inom tidsrymden maj-juni i år.

– När kälen går ur backen.