Peter Juntti vände hemåt som kommundirektör

Efter 32 år i Haparanda och under stor del av tiden med uppdrag inom näringslivet är Peter Juntti sedan våren 2018 tillbaka i hemkommunen.

15 januari 2019 15:36

Trots att han konstaterar att det inte funnits i hans plan att återvända sitter han nu på posten som kommundirektör i Övertorneå. 

– Å andra sidan har jag inte haft någon fast plan utan jag ser mig själv som en person som är nyfiken och som inte är rädd för förändringar. Utan förändringar blir det tråkigt, säger Peter Juntti, som har ett par år kvar till de 50. 

Främst livsmedelsindustrin 

Närmast kom han från två år som Haparanda kommuns tillväxtchef. Den tjänsten beskriver han som näringslivsinriktad med ett kommunövergripande ansvar. 

– Merparten av min tid i arbetslivet har jag i övrigt ägnat åt livsmedelsindustrin; 24 år vid Polarica och två år som vd för BD Fisk. Där hade jag tänkt fortsätta, men så dök möjligheten vid Haparanda kommun upp. Det var ett stort steg att lämna näringslivet, förklarar han. 

Politiskt engagerad 

Under åren 2006 till 2011 var han politiskt engagerad för Moderaterna. 

 – Det gav mig kunskaper om de politiska beslutsgångarna på lokal och regional nivå och gjorde att jag visste vad jag gav mig in på när jag gick in i den offentliga sektorn, konstaterar Juntti. 

 Större utmaning 

Han ser sina möjligheter att påverka utvecklingen som stora och när han får frågan om skillnaderna mellan att jobba i Haparanda och Övertorneå säger han följande: 

– Utmaningarna är stora i Haparanda, men de är ännu större här i Övertorneå. Kommunen är mera utspridd och en krympande befolkning med de höga dödstalen är den absolut största utmaningen. Men man ska inte glömma att det faktiskt flyttar in en hel del barnfamiljer just nu. 

Nyttja dagens teknik 

Hur kommer man att märka efter det här året att du har innehaft tjänsten som kommundirektör? 

– Jag hoppas att vi under 2019 kan driva ett tillväxtfrämjande och utvecklande arbete. Vi måste bland annat synliggöra kommunen mycket tydligare. Med dagens teknik är det fullt möjligt att arbeta platsoberoende, inte minst inom olika tjänsteföretag, säger Peter Juntti. 

Nätverka och stötta 

Han förklarar vidare att omtag just nu görs på flera områden vad gäller företagande, bland annat gäller det näringslivsträffar, samt olika initiativ för personer som vill starta företag. 

– Det handlar om att nätverka och att stötta varandra, att ge hjälp där vi kan, sammanfattar Juntti. 

Besöksnäringen viktig 

– Besöksnäringen är den näring som jag ser som den stora möjligheten för Övertorneå, men vi måste vara tydliga med vad vi kan göra och vad vi mäktar med. Det kanske låter uttjatat men här är naturen makalöst vacker, helt outstanding. Kommunen kan hjälpa till genom att marknadsföra platsen på olika sätt, samt jobba med infrastrukturåtgärder, enligt Juntti. 

Sedan nämner han de ekonomiska medel som kommunen nyligen tilldelats för att stärka det lokala näringslivet och den socioekonomiska situationen för upp till tre år framåt i tiden. I det sammanhanget nämner han den förstärkning som kunnat göras tack vare den utifrån kommande resursen. 

 Pengar från sparkapitalet 

 Vad tänker kommunen göra med hotellet? 

– Något måste göras, men om en upprustning ska kunna genomföras krävs att vi tar pengar från sparkapitalet, blir svaret. 

Som bekant är anläggningen i Niskanpää vid Kattilakoski såld till företagsledare. Sommaren 2018 stod den anläggningen outnyttjad. Utvecklingen på Luppioberget och Restaurang Utblick är däremot den bästa tänkbara för mångåriga arrendatorerna Pia och Henry Huuva. 

Peter Juntti gör klart att han tror på fortsatt utveckling av Luppioberget. Han tror också mycket på planerna på Konsthall Tornedalen i Risudden. Utöver det nämner han campingen i Övertorneå, Svanstein Resort och Svanstein Gård, samt ideella krafter i några byar. 

Ett brett uppdrag 

- Jag ser som vår roll att lyfta fram allt det här som finns, samt naturligtvis också alla stabila företag i kommunen. 

 Innan vi skiljs åt säger han till sist: 

– Det är klart att mitt uppdrag är väldigt brett. Jag får lära mig att inte hetsa iväg för mycket. Rollen är utåtriktad och tenderar att bli väldigt omfattande. Men samtidigt är det viktigt att snappa upp och uppmärksamma saker och ting. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Berglund