Regionens revisorer ger patientnämnden kritik på tre områden, man menar att nämndens internkontroll inte är tillräcklig och att man inte driver verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomsikt tillfredställande sätt.

– Vi har valt att ge en anmärkning eftersom den här kritiken funnits i flera år utan att åtgärder gjorts. Nu sitter det ju en ny patientnämnd efter årsskiften 2018/2019, jag vet att man är på väg åt rätt håll och har gjort en del ändringar. Men vi har granskat året 2018 och utifrån det gett en anmärkning. Regionfullmäktige ger samma anmärkning som oss, säger ordförande för kommunens revisorer Marita Björkman (S).

Vad betyder det här för medborgarna som vänder sig till nämnden för att få hjälp?

– Det här är en anmärkning på styrning och ledning. Det är ingenting medborgarna kommer drabbas av. Det här handlar om det byråkratiska inte om deras arbete med medborgarna, säger Marita Björkman (S).

En anmärkning innebär inte att den dåvarande nämnden förlorar sin ansvarsfrihet. Nu rekommenderas nämnden att göra målen mer konkreta och mätbara, göra handlingsplanen om vem som ska göra vad i nämnden tydligare och stärka den interna kontrollen.