Östersjölax på tallriken förblir hälsofara

Halterna av hälsoskadliga ämnen i Östersjölax verkar sjunka över tid – men strikta råd kring hur mycket man kan äta av den kvarstår.

Vi får betala för våra gamla synder, för den tiden då vi och andra länder använt Östersjön som ett avlopp, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.

19 februari 2020 21:32

Barn, gravida och kvinnor som planerar att skaffa barn i framtiden rekommenderas att inte äta fet fisk från Östersjön mer än två till tre gånger per år. Andra personer bör enligt råden inte äta Östersjölax mer än en gång i veckan.

Håller man sig inte under det tolerabla veckointaget kan man med tiden få en ökad risk för de negativa hälsoeffekterna som förknippas med dioxiner och PCB, säger Rickard Bjerselius.

Högre halter 2019

Dessa råd kvarstår trots att Livsmedelsverkets statistik visar att halterna av dioxiner och PCB – organiska miljöföroreningar – i laxen sjunker över tid. 2019 var halterna dock högre än 2018, men sedan 2014 har en förbättring skett. Dock överskrider halterna fortsatt de hälsobaserade riktvärden som utgör grunden för Livsmedelsverkets rekommendationer.

Att enskilda livsmedelsgrupper får så kraftigt begränsande rekommendationer är ovanligt.

För att ge det rådet ska man verkligen ha på fötterna, det har vi även i detta fall och den feta Östersjöfisken är något som sticker ut gällande höga halter dioxiner och PCB. Vi får betala för våra gamla synder, för den tiden då vi och andra länder använt Östersjön som ett avlopp. Det är betydligt bättre nu, men dessa gifter är långlivade och bryts inte ned av naturen, säger Bjerselius.

Annan fisk nyttig

Det är främst fet fisk från Östersjön, Vättern och Vänern som man bör hålla ett öga på. Fisk i allmänhet rekommenderar Livsmedelsverket att man äter två gånger i veckan.

Fet fisk är väldigt nyttigt ur hälsosynpunkt och det finns sorter som inte har lika höga halter eller fiskas i hav som är mindre förorenade.

2018 gjorde Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, bedömningen att dioxiner och PCB utgör en större risk för hälsan än vad man tidigare trott.

Det är positivt att trenden är att halterna sjunker. Men de tolerabla gränsvärdena sänks nu samtidigt, så det är i nuläget inte aktuellt att ändra de rekommendationer vi har i dag, säger Rickard Bjerselius.
Fakta: Dioxiner och PCB

Att få i sig för mycket av dioxiner och PCB kan innebära en betydande risk för hälsan hos främst barn och foster. Ämnena förs över till foster och ammande spädbarn via moderkakan och bröstmjölken, därav rekommendationen att barn, gravida och kvinnor som vill få barn i framtiden inte äter Östersjölax mer än två till tre gånger per år.

Andra personer bör enligt råden inte äta Östersjölax mer än en gång i veckan.

Dioxiner och PCB finns även i andra animaliska produkter, så som kött och mejeriprodukter, men inte i samma utsträckning som i fet Östersjöfisk. Dock är konsumtion av animaliska produkter medräknad i Livsmedelsverkets råd om Östersjöfisk – för att det totala gränsvärdet inte ska överskridas.

Höga halter av dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka spermakvalitet vid vuxenålder, sköldkörteln och tandemaljen. Föroreningarna misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling och orsaka cancer.

Källa: Livsmedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hilda Djupenström/TT