Debatt När Norrbotten nu står inför en omfattande omställning med nya kompetenskrav måste vi ta vara på och utveckla den kompetens vi har. Inte minst gäller detta välfärdens viktiga verksamheter. Arbetsgivare inom Region Norrbotten och i länets kommuner bör använda de medel som finns tillgängliga, skriver Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

Arbetsmarknaden förändras i dag snabbt tack vare teknikutveckling, globalisering och ökade kompetenskrav. Så mycket som 2,5 miljoner jobb riskerar att slås ut av automatiseringen de kommande 20 åren. Ännu fler kommer att ställas inför helt nya kompetenskrav. Vi kommer alla att behöva vänja oss vid tanken på ett livslångt lärande.

Samtidigt är det redan nu svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till Norrbottens offentliga sektor. För få vill arbeta inom välfärden och ännu färre har den utbildning som krävs.

Sveriges välstånd är till stor del ett resultat av flera lyckade strukturomvandlingar som kunnat genomföras tack vare den svenska modellen. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund har i en unik överenskommelse lyckats skapa ett smörjmedel för omställningen, som tillgodoser både arbetsgivarens behov av omställning och arbetstagarens vilja att kompetensutvecklas eller byta karriär mitt i livet. Inom välfärdssektorn är Omställningsfonden detta smörjmedel.

Hos Omställningsfonden finns 750 miljoner kronor som under en försöksperiod kan användas för att kompetensutveckla medarbetare för nya arbetsuppgifter inom exempelvis vård, omsorg eller administration. På så sätt kan arbetsgivare möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera risker för övertalighet.

Till exempel satsar socialförvaltningen i Luleå kommun på att validera medarbetare i förhållande till målen för de nationella kompetenskrav som finns för undersköterskor och därefter få en individuell utbildningsplan.

Det stärker medarbetarens position på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivaren kan möta framtida behov med rätt kompetens hos medarbetarna.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare inom Region Norrbotten och i länets kommuner att söka och använda de medel som finns tillgängliga hos Omställningsfonden. Arbetsgivare och lokala fack bör tillsammans ta fram en plan för att möta välfärdens behov av kompetensutveckling. Samhällsomvandlingen kommer att fortsätta och välfärden måste hänga med. En sak vet vi – framtiden går inte att stoppa.