Socialnämndens allt mer krisartade situation i Överkalix har varit på tapeten upprepade gånger. Ändå ser läget ut mörkare än någonsin efter årets första fyra månader – med en minusprognos på rekordhöga 8,5 miljoner kronor för 2018. Samtidigt har kommunen många personaltäta, dyra platser på så kallade särskilda boenden – och ett politiskt läge där besparande åtgärder inte har kunnat köras igång på grund av oenighet.

– Det är jättetufft. Men jag vill ändå gärna trycka på möjligheterna, säger Ted Sandin, en 57-årig personalvetare från västsverige med en påbyggnad i psykologi.

Till Norrbotten kom han för åtta år sedan. I samband med kommunstyrelsens möte i måndags berättade han om de två tuffa uppdrag han redan har hunnit med i länet: dels som personalchef i Arjeplog – men också som socialchef i Jokkmokk.

– Där slutade jag eftersom ekonomin inte tillät det jag ville göra. Utrymmet blir så klart inte större här. Men skillnaden nu är att jag känner till förutsättningarna, säger Ted Sandin som under de senaste åren drivit en gårdsbutik i Haparanda.

Vad ska du först göra?

– Jag vill ganska omgående titta på hur vi i organisationen arbetar. Ekonomin är ju som den är. Det innebär att vi måste göra mer för mindre pengar och då måste vi hjälpas åt, säger Ted Sandin.

Under KS-mötet sa politikerna enhälligt ja till en ny delegationsordning för kommunstyrelsen. Den börjar gälla från hösten ifall en ny politisk organisation klubbas igenom vid nästa KF-sammanträde. Denna skulle i sin tur innebära att nämnder och styrelser ersätts av fyra utskott för kultur och utbildning, omsorg, personal samt allmänna frågor, och att kommunstyrelsen blir beslutande organ. En lösning som enligt alliansen blir smidigare och sparar pengar, men som kritiserats av M för att orsaka en större maktkoncentration.

Vidare bifölls ett förslag av Peter Larsson, M, om att återinföra den tidigare prövade slusslösningen för kommunbyggnaden – vilket medför att besökare från och med juli inte bara kan promenera rätt in utan först ska anmäla sig i fronten för att sedan bli hämtade.

– Tryggare och bättre arbetsro för de som jobbar i huset och en bättre service till besökarna, sa Peter Larsson och fick stöd från S.

Alliansen ville att en övergripande utredning som pågår kring utrymning skulle ha inväntats för att se om delar av huset skulle ha kunnat hållas öppet.