Busstation i Töre har varit till försäljning via mäklare och anbudsförfarande.

Två anbud kom in på 600 000 kronor respektive 610 000 kronor.

Camilla Sandin, fastighetschef, säger att busstation är en strategiskt viktig lokal för Töre-området.

Artikelbild

| Ledning. Stig Carlsson (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden samt Mårten Öhman, samhällsbyggnadschef.

– Vi har träffat båda budgivarna eftersom det är viktigt att det här blir bra och vi har valt den som, enligt vårt sätt att se det, har presenterat det bästa konceptet, säger Camilla Sandin med tillägget att gymverksamhet är helt i linje med vad många i Töre uttryckt att de vill ha.

De nya ägarna uppges ska fytta från Kiruna-området till Töre.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en presentation av elevbygget Skärgårdsudden, som Furuhedsskolans bygg- och elprogram årskurs två och tre byggt i Kalix-Nyborg i samarbete med entreprenörer inom bland annat mark, plattsättning, plåt och ventilation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvarat för ritningar, projektledning och vissa inköp.

Artikelbild

| Samhällsbyggnadsnämnden i Kalix.

Kostnaden för hela projektet har uppgått till 4,4 miljoner kronor exklusive tomt (500 000 kronor) och avstyckning.

I augusti 2017 såldes fastigheten för 3 895 000 kronor.

Camilla Sandin säger att eleverna ser positivt på att de fått arbeta i skarpt läge och delta i många moment.

– Det som varit minde bra är att det varit för omfattande med ett så stort elevobjekt, säger Camilla Sandin.