Ny hård kritik – AF:s existens ifrågasätts

Arbetsförmedlingen har under hösten kritiserats hårt i en rad rapporter. Nu ifrågasätter Riksrevisionen ett av myndighetens kärnuppdrag – att fixa jobb.

Vad är den här myndighetens existensberättigande, undrar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

21 november 2017 08:38

Riksrevisionen riktar hård kritik mot Arbetsförmedlingen, och underkänner myndighetens slutsatser om matchning på arbetsmarknaden. Kärnan i kritiken är att AF inte vet om matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare fungerar.

Matchningen är Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag. Då behöver man ha bra analyser, säger projektledaren för Riksrevisionens rapport, Nikolay Angelov.
Jätteintressant, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om Riksrevisionens slutsats och hoppas att kritiken leder till bättre matchning framöver.

Hon tycker att det är bra att bristerna synliggörs, debatteras och åtgärdas.

Jag har många gånger sagt att jag inte är nöjd. Med förmedlingen får inte bli en allmän spottkopp, det förtjänar den inte, säger Johansson.

Sämre matchning

Matchningen har försämrats de senaste åren. Det råder det inget tvivel om, enligt Angelov.

Det vet man också av tidigare studier och försämringen beror till viss del på att gruppen av arbetssökande ser annorlunda ut i dag. Fler nyanlända är den främsta förklaringen. Men endast en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras på det sättet, hävdar Riksrevisionen i sin granskning. Resten finns det ingen förklaring till i dagsläget.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén hänvisar till att man använder sig av en vedertagen mätmetod och den som Riksrevisionen pekar på är en oprövad analysmetod.

Riksrevisionen har tidigare i höst slagit ner på andra delar i AF:s verksamhet. Och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen slog i förra veckan fast att kontrolluppdraget inte fungerar – något som AF vidtagit ett förändringsarbete kring, enligt Annika Sundén. Och så nu Riksrevisionens senaste rapport.

Mediokra resultat

De här granskningarna sammantaget visar på att myndighetens huvuduppdrag, kontrolluppdraget och matchningen, inte hanteras på ett tillräckligt bra sätt. Det är väldigt allvarligt och väcker frågor om myndighetens funktionssätt i dag, säger Edward Hamilton på Svenskt Näringsliv.

Det saknas uppföljning och resultat, och det för en myndighet som kostar omkring 80 miljarder kronor per år, enligt Svenskt Näringsliv vars grundhållning är att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form.

Det är ganska mediokra resultat samtidigt som våra medlemsföretag efterfrågar arbetskraft, säger Hamilton.
Fakta: Några kritiska rapporter i år

Riksrevisionen riktar i en ny rapport hård kritik mot Arbetsförmedlingens analyser om varför matchningen försämrats så kraftigt.

I oktober kom en annan rapport från Riksrevisionen som visade på att deltagarna i förberedande utbildning, där runt 70 000 deltar, hade sämre framtida jobblöner än de som varit öppet arbetslösa.

I förra veckan kom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingens bedömningar av lämpligt arbete i stor utsträckning inte är välgrundade. IAF riktade även allvarlig kritik för att Arbetsförmedlingen sällan eller aldrig underrättat a-kassan när den arbetssökande inte vidgat sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde.

Källa: Riksrevisionen, IAF

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT