P4 Norrbotten berättar om läkare och sjuksköterskor vid missbruksenheten på Sunderby sjukhus som slår larm om den nya dödsdrogen i länet.

– Bara för några veckor sedan hade vi fyra allvarlig fall under fem dagar, säger sjuksköterskan Kjell Lindström till radiokanalen.

Det extacylikande preparatet PV8 säljs lagligt på nätet. Det är en forskningskemikalie med en centralstimulerande och hallucinogen effekt.

Biverkningarna beskrivs som frukansvärda.

– Huden dör vid instickstället. Användrana får kraftiga infektioner och stora svullnader. Andra biverkningar är att de blir kraftigt förvirrande och att puls och blodtryck kan sjunka till livsfarliga nivåer, säger Kjell Lindström.

Ett förbud mot PV8 väntas inom kort.